Кабинетът утвърди шест гимназии с национално значение - вижте кои са те

Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Димитър Димов" в Ловеч.

Правителството реши шест професионални гимназии да запазят статута си на училища с национално значение, считано от 1 септември 2021 г., съобщи пресслужбата на кабинета.

Училищата с национално значение са в пет области - Ловеч, Пазарджик, Стара Загора, Разград и София област. Това са Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Димитър Димов" в Ловеч, Националната професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Сава Младенов" в Тетевен, Националната професионална гимназия по горско стопанство "Христо Ботев" във Велинград, Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" в Стара Загора, Националната професионална техническа гимназия "Шандор Петьофи" в Разград и Националната професионална гимназия по компютърни системи към Техническия университет - София.
Преди 4 години тези училища са били обявени за национални, защото отговарят на изискванията да обучават ученици от други области на страната, несъседни на тази, в която е училището. Анализът на данните за учениците от Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование позволява този статут да бъде запазен и занапред, допълват от МС.

Подобни статии