Кантарите на „Борово“ най-неточни

Инспектираха над 800 мерилки, 15 на сто от тях проблемни

Photo: ДАМТН Проверките ще продължат до края на октомври

Най-голям брой на неточните кантари са установени на столичните пазари „Борово“ и „Димитър Петков“. Това съобщиха от Държавната агенция по метрологичен и технически надзор при проверка на мерилките на 26 общински пазари и борси в страната.

Според данните 66 на сто от везните на пазара в „Борово“ имат несъответствия с техническите изисквания. Делът на неточните кантари на „Димитър Петков“ е 40 на сто. За съответствие със законовите изисквания са инспектирани общо 801 бр. везни на 751 търговци.

Установено е, че 15 % от проверените везни или общо 114 броя нe отговарят на законовите изисквания. 80 от хванатите с нарушения не са преминали изискуемите процедури по одобряване на типа или оценка на съответствието, за да бъдат използвани за измервания, а 34 везни не са преминали изискуемата последваща проверка. Такава се изисква ежегодно.

Освен в столицата значителен процент на неточните кантари има и на Общински пазар „Младежка“ в гр. Пловдив – 41 на сто, пазара в гр. Монтана с 41% несъответствия, Берковица с 46% и Стоково тържище гр. Сливен с 33% несъответствие.

ДАМТН стартира масови проверки на търговците в началото на септември, когато е най-активният сезон за търговия с плодове и зеленчуци, тъй тогава потребителите купуват зарзават, за да правят зимнина. Проверките обхващат пазари, борси за плодове и зеленчуци, открити търговски маси, където везни се използват при продажбата на закупените от потребителите продукти.

Проверките ще продължат до 30 октомври във всички региони на страната. Пазарите, на които са установени най-много нарушения, ще бъдат обхванати с повторни проверки, с цел предотвратяване използването на неразрешени за търговски плащания везни.

Подобни статии