КЕВР прие Методика за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) прие на закрито заседание Методика за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция /ДПИ/, съобщиха от регулатора.

Причината за приемането на нова методика е, че досегашната от 2013 г. регламентираше начин на определяне на цените на електрическата енергия на ДПИ, който не е в съответствие с приложимото към днешна дата законодателство. Тя предвиждаше закупуването на електрическа енергия за покриване потреблението на клиентите на ДПИ да става само от обществения доставчик, въз основа на решение на КЕВР за определяне на съответните количества, докато съгласно чл. 100, ал. 1 от ЗЕ тази енергия следва да се осигурява изключително чрез сключване на сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени с неограничен брой търговски участници. Посочените противоречия със закона са съществени и това е наложило приемането на изцяло нов акт, с който да се преуреди начина на определяне на цените на ДПИ в съответствие с изменението на нормативната уредба и актуалното развитие на пазара, допълват от КЕВР.
С приемането на новата методика цената за доставка на ДПИ се обвързва с почасовите цени на пазара "Ден напред" на Българската независима енергийна борса и с цените за недостиг на балансиращия пазар, уточняват от регулатора. По този начин се гарантира, че заплащаните от клиентите цени във всеки един момент ще са значително по-високи от пазарните и по този начин клиентите да нямат стимул да остават при този ДПИ. Предотвратява се формирането на необосновано високи цени на доставка, като се осигурява и приемлива възвръщаемост от предоставянето на услугата и така се постига по-голяма равнопоставеност, предвидимост и сигурност в отношенията между ДПИ и техните клиенти.
С новата методика се регламентират по-ясни правила и по-справедлив механизъм за определяне на цените на ДПИ, които отчитат интересите, както на доставчиците, така и на клиентите. Отнема се възможността на ДПИ да закупуват необходимата им електрическа енергия по произволни цени, без оглед на актуалните ценови равнища на пазара. Допуска се толеранс в размера на цените, който отчита спецификата на дейността снабдяване с електрическа енергия от ДПИ и свързаните с нея трудности при прогнозирането на броя клиенти и тяхната консумация. Съществен елемент в методиката е, че тя създава условия КЕВР бързо и ефективно да контролира правилното образуване на цените от ДПИ, допълват от регулатора.

Подобни статии

 • Природният газ поскъпва с още около 22% през ноември

  Природният газ поскъпва с още около 22% през ноември

  "Булгаргаз" обяви прогнозна цена за природния газ за ноември от 84,39 лв./MWh, която е 22% по-висока от сегашната цена за септември. Това е цената на горивото без начислените такси за достъп, пренос, акциз и ДДС Енергийният регулатор (КЕВР) все още не е публикувал заявлението на "Булгаргаз" за цените за октомври.

  120
 • БЕХ няма да изкупи отново дълга на парното

  БЕХ няма да изкупи отново дълга на парното

  Българският енергиен холдинг няма да изкупи последния дълг на „Топлофикация“ - София от близо 100 млн. лева към „Булгаргаз“, за който газовото дружество заплаши със запор на сметките за парното, ако не го плати до седмица. Това съобщи шефът на Българския енергиен холдинг Валентин Николов пред БНР.

  96
 • Газохранилището в чирен ще се свърже с

  Газохранилището в чирен ще се свърже с "Балкански поток"

  Свързването на хранилището за природен газ "Чирен" с газопровода "Балкански поток" ("Турски поток", както е оригиналното му име - бел. ред.) е включено в десетгодишния план на "Булгартрансгаз" 2021 - 2030 година, каза в НС министърът на енергетиката Андрей Живков.

  136