КЕВР: В законоустановения срок ще отговорим на Върховна административна прокуратура

Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ получи писмо от Върховна административна прокуратура, която се е самосезирала по повод на публикации в медии във връзка с повишаване на цените на топлинната и електрическа енергия от 1 юли 2021 г. В законоустановения срок КЕВР ще отговори на Върховна административна прокуратура по всички поставени въпроси, съобщиха от регулатора.

КЕВР припомня, че още по време на проведеното обществено обсъждане на цените от 1 юли 2021 г., националният омбудсман, който участва онлайн в заседанието, е отправил същите критики и предложения. В мотивите към решението за цените от 1 юли енергийният регулатор подробно е отговорил на всеки един от аргументите на Омбудсмана и ги е отхвърлил като неоснователни. Твърдението, че потребителите на топлинна енергия са кредитирали топлофикациите с 29 милиона лева не отговаря на истината, допълват от КЕВР. От там уточняват, че това са данни към април тази година. До края на едногодишния ценови период, който изтече в края на юни 2021 г., цената на природния газ се е повишила много и е достигнала почти 50,00 лв/ МВч., при заложена годишна прогнозна цена от 30,50 лв/МВч за предходния регулаторен период. В представеното становище от Омбудсмана изобщо не се отчита рязкото повишаване на цената на въглеродните емисии от заложените 22,00 И/тон до 55,00 И/тон, т.е. над 2,5 пъти. Кумулативното отчитане на тези два фактора към края на регулаторния период (цената на природния газ и цената на въглеродните емисии) показва, че топлофикационните дружества не само нямат надвзети приходи, а напротив - търпят загуби вследствие на недовзет приход, добавят от КЕВР.
Заложената от КЕВР прогнозна цена на природния газ за целия нов едногодишен ценови период от 1 юли е 45,76 лв./МВч. Тя е значително по-ниска от утвърдената цена на природния газ за юли в размер на 49,94 лв./МВч, посочват от регулатора.
Исканата промяна в Наредба номер 5 - прогнозната годишна цена на топлинната енергия да бъде заменена с ежемесечно определяна цена, е неприложима, защото това означава на всяко първо число на всеки месец да бъде отчитана потребената топлинната енергия на 400 хиляди абонати, които при това имат в жилищата си по няколко измервателни уреда. Именно отчитайки това, в Закона за енергийната ефективност е определен срок до 1 януари 2027 г. всички потребители да имат уреди с дистанционно отчитане, което ще позволи ежемесечното измерване на потребената топлинна енергия, изтъкват още от КЕВР.

Подобни статии