КГ"Софияплан" финализира стратегията "София играе"

Общинското предприятие "Софияплан" финализира стратегията "София играе", която цели да зададе нова визия за местата за игра в Столична община и начините за тяхното създаване, адаптация и поддръжка, съобщиха от общинското предприятие.

Стратегията е възложена на "Софияплан" от главния архитект Здравко Здравков по инициатива на Направление "Зелена система, екология и земеползване" и е разработена от мултидисциплинарен екип в диалог с районните администрации, образователни институции, външни експерти, сертифициращи и неправителствени организации. Активна роля в създаването й има сдружение "Безопасни детски площадки". Документът е публикуван в сайта на "Софияплан" и е предложен от екипа на "Софияплан" за разглеждане от Столичния общински съвет.

Данните, събрани за подготовката на стратегията показват, че на територията на Столична община към юни 2021 има 1779 места за игра, при население 1 308 412, което е в пъти повече от Копенхаген или Виена. Сегашното състояние на голяма част от площадките не е задоволително, но и ресурсите за поддръжка и обновяване са недостатъчни. Местата за игра и грижата за тях следва да се преосмислят, така че да отговарят на нуждите на малки и големи; да позволяват качествено изпълнение и поддръжка; да имат териториално разпределение, отговарящо на демографията и да активират включване и припознаване на тези места от жителите на Столична община.

Предварителната оценка на въздействието на стратегията "София играе" включва и икономически анализ, който разглежда разпределението на необходимите ресурси за срока на действие на стратегията (до 2030 г.) както и разпределението на средства по съответните приоритетни области на въздействие, информират от общинското дружество.

Визията на стратегията "София играе" е фокусирана в създаване на привлекателни места за всестранно развитие на децата и младите хора, включвайки в този процес изграждането на устойчиви местни общности, базирани на разбирателство, взаимопомощ и подкрепа. На база детайлни анализи и заключения "София играе" предлага стратегически цели и мерки в четири приоритетни области: Възпитание, учене, творчество и толерантност; Социално сближаване и изграждане на устойчиви местни общности; Балансирано и ефективно устройство на местата за игра и Осигуряване на устойчиви източници за финансиране.

Стратегията съдържа анализи на пространственото разпределение на местата за игра, отговорностите, физическото състояние на обектите и собствеността на терените. Разгледани са демографското покритие, взаимодействието с околната среда, както и пешеходната достъпност до тях. Екипът на "Софияплан" създава и онлайн карта на местата за игра, която включва информация за общото състояние на обектите, годината на изграждане или реконструкция, възрастовата група, за която са подходящи съоръженията, както и стопанина на мястото.

Подобни статии

 • Прекъснаха елзахранването на 134 незаконни обекти в цяла София

  Прекъснаха елзахранването на 134 незаконни обекти в цяла София

  Проведоха се проверки във всички 24 района на столицата, в следствие на което бе прекъснато електрическото захранване на 134 на брой незаконно свързани обекти. Това съобщи на пресконференция в Столичната община главният архитект на София Здравко Здравков. Днес председателят на Столичния общински съвет /СОС/ Георги Георгиев и главният архитект представиха проект за изменение на Наредбата за преместваемите обекти на територията на Столичната община. Предстои обществено обсъждане на промените и след това одобрението им от СОС.

  91
 • 39 месеца срок за метрото до Левски Г, ще е готово в края на 2025 г.

  39 месеца срок за метрото до Левски Г, ще е готово в края на 2025 г.

  39 месеца - това е срокът на изпълнение на новото трикилометрово трасе по третата линия на столичното метро. Това, според обещанията на "Метрополитен" ЕАД, означава, че метрото до жк "Левски Г" трябва да бъде готово най-късно в края на 2025 годин. Но както често се е случвало през годините, жителите на тази част на столицата не вярват на обещания.

  134