Кирило-Методиевският център при БАН е подготвил безплатен справочник за учителите и учениците за началото на учебната година

През септември излезе от печат справочният речник "Кой, кога, къде в Пространното житие на Св. Константин-Кирил", изготвен от доц. Мая Иванова и д-р Цветомира Данова, под научната редакцията на проф. Климентина Иванова.

Учебното помагало е предназначено най-вече за часовете по литература и история в средното училище, и ще бъде от полза както за учителите, така и за техните ученици. То ще представлява интерес също за студенти и за по-широк кръг от любознателни читатели, съобщава пресцентърът на Българската академия на науките.

От БАН отбелязват, че макар Пространното житие на Св. Кирил да се изучава в училищата и университетите на Русия, Северна Македония, Словакия, Чехия и в други страни, подобен речник върху неговото съдържание се изготвя за първи път. Справочният дял на книгата съдържа 177 лични и народностни имена, църковни термини и понятия, редки и остарели думи и реалии. Вторият дял на помагалото съдържа пълния текст на новобългарския превод на житието. Преди всяка от двете части са включени указания от авторите за тяхното използване. Улеснение за работата с помагалото представляват азбучните списъци включени в първите две приложения. Книгата съдържа също пълен списък на новобългарските преводи на житието, както и богата библиография. Отпечатването е осъществено с финансовата подкрепа на Националната научна програма "Културно-историческо наследство, национална памет и обществено развитие". Справочникът се разпространява безплатно.

Авторките на справочника "Кой, кога, къде в Пространното житие на Св. Константин-Кирил" работят в Кирило-Методиевския научен център при БАН и са специалистки в областта на медиевистичните филологически проучвания.

Доц. д-р Мая Иванова е един от най-добрите познавачи на Пространното житие на Св. Константин-Кирил. Тя е проучвала ръкописната история на запазените преписи на творбата - 60 средновековни и 30 късни изследователски преписа, и е автор на монографията "Текстологически проблеми на Пространното житие на Константин-Кирил Философ", както и на десетки статии, посветени на различни проблеми, свързани с житието.

Д-р Цветомира Данова има богословско и филологическо образование. Тя е автор на монография, посветена на старобългарските преводи на словата за Рождество Богородично и Успение Богородично, написани от забележителния византийски автор Йоан Дамаскин през 8-и в. - "John of Damascus' Marian Homilies in Mediaeval South Slavic Literatures" (издадена през 2020 г. в научната поредица Studies on Languageand Culturein Central and Eastern Europe, Vol. 36 на издателство "Peter Lang"). В справочника Цветомира Данова се включва и като филолог, и като специалист по богословие. Тя дава своя принос при написването на рубриките, свързани със средновековните богослови, богословските понятия и библейската топонимия.

Текстът на справочника е подложен на двойно независимо рецензиране. Като книга той е подготвен за издание от издателския екип на Кирило-Методиевския научен център при БАН в поредицата "Легенда". Неин научен редактор е проф. Климентина Иванова, а отговорен редактор е редакторът на поредицата д-р Евгени Зашев.

Преподавателите, желаещи да получат безплатен екземпляр от помагалото "Кой, кога, къде в Пространното житие на Св. Константин-Кирил", могат да се свържат с КМНЦ.

Подобни статии