Кладенци, навеси и чешми ще се строят без разрешение от общината

Кладенци, навеси и чешми ще се строят без разрешение от общината. Ограничава се строежът на сгради, по-високи от допустимото във вилните зони и по Черноморието. Това се предвижда с промените в ЗУТ, които НС прие на второ четете, съобщиха от ВМРО, като цитират съпредседателят на ПГ „Обединени патриоти“ и зам.-председател на ВМРО Искрен Веселинов.

Облекчава се и режимът за търговия на открито, поставянето на оранжерии, както и изграждането на леки селскостопански постройки в урегулирани имоти.

Това е един много успешен завършек на ползотворната работа на комисията по регионална политика, изтъкнал Веселинов, който е и неин председател в НС.Изтъква, че в ЗУТ се създават по-строги правила в полза на спокойствието на хората, живеещи в общността на дадено населено място и в същото време осигуряват административни облекчения за битови подобрения във вече урегулирани терени. Улеснява се и бизнесът с търговия на открито.

От партията изтъкват, че всички тези промени, които са колективна работа на МРРБ, МС и Комисията по регионална политика, са съгласувани с браншовите и професионалните организации, предприемачите, общините и строителния контрол. Те са изцяло в полза на хората и ще подобрят както средата за живот на всеки български гражданин, така и ще подпомогнат работата на бизнеса.

Иначе текстовете в ЗУТ предвиждат да се ограничи възможността да се строи по-високо от допустимото във вилните зони, зоните за ниско застрояване, и зона „А“ и зона „Б“ по Черноморското крайбрежие. В тази връзка Веселинов изтъква. че там често се появявали сгради по 4 или 5 етажа, характерни за средно, а не ниско застрояване. Сега обаче тази практика щяла да се прекрати.

Няма да се допуска въвеждане в експлоатация на сгради без изградена инфраструктура, спира се порочната практика ателиетата да бъдат записвани като помещения, в които не се живее, а впоследствие да се ползват като жилища.

На ред с това обаче се облекчавали се условията за извършване на търговия на открито (чрез щандове, колички, грилове и хладилни витрини, щендери и др.) върху общинска собственост с разрешение на кмета на общината. Облекчават се собствениците на имоти при промяна на предназначението на сграда без извършване на строителни и монтажни работи. Досега за да превърнеш магазинът си в офис например, трябваше да платиш на проектанти по всички специалности и да чакаш месеци. При облекчени условия (без проект) се издава разрешение за строеж и за реконструкция и основен ремонт на покриви и постройки на допълващото застрояване – селскостопански и други обслужващи сгради (плевни, обори, летни кухни, гаражи, кочини и кокошарници).

Отпада изискването за разрешение за строеж на кладенци, навеси, чешми, септични ями и временни тоалетни и леки постройки за инвентар и отоплителни материали. В полза на земеделските производители се намаляват изискванията за изграждане на оранжерии с площ от 200 кв. до 1000 кв. м., включително парници с временна конструкция. Създава се единен публичен регистър по устройството на територията (електронен) към МРРБ, който да обедини във себе си всички регистри, водени от МРРБ, ДНСК и областните и общински административни органи. Към настоящия момент голяма част от тези регистри на са дигитализирани, достъпът до тях е ограничен и административно затруднен, което създава пречки за бизнеса и гражданите. Ще се улесни достъпът до информация и документация, необходима за извършване на съответната административна услуга, което ще облекчи както гражданите и бизнеса, така и самата администрация.

Подобни статии

 • Парламентът прие на първо четене промени в Закона за ДДС

  Парламентът прие на първо четене промени в Закона за ДДС

  Парламентът прие на първо четене промени в Закона за данък върху добавената стойност /ДДС/. "За" гласуваха 120 депутати, "против" - 23, а четирима се въздържаха. Измененията са внесени от Министерския съвет и целят прецизиране на българското законодателство с правото на Европейския съюз.

  105
 • Предлагат за обсъждане проект на наредба за проверка за енергийната ефективност

  Предлагат за обсъждане проект на наредба за проверка за енергийната ефективност

  Министерството на енергетиката, съвместно с Министерството на регионалното развитие, предлагат за обществено обсъждане Проект на наредба за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на отоплителните инсталации и инсталациите за комбинирано отопление и вентилация по чл. 50, ал. 1 и на климатичните инсталации по чл. 51, ал. 1, условията и реда за изготвянето на оценка на енергийните спестявания, както и условията и реда за създаване, поддържане и ползване на базата данни по чл. 52 от Закона за енергийната ефективност. Това става ясно от проекта на наредба, който е качен днес на страницата на енергийното ведомство.

  239