КНСБ: Постигнатото до момента по директивата за минималната заплата е позитивно

Към настоящия момент КНСБ оценява като позитивно това, което се е постигнало по Директивата за справедливи и адекватни минимални работни заплати, заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров на онлайн пресконференция, посветена на директивата.

По думите на Димитров, най-важното е, че адекватността на минималните заплати в държавите членки ще се оценява с международно признатото равнище от 60 на сто от медианната работна заплата и 50 на сто от средната работна заплата.
Директивата ще се прилага за всички работници в ЕС, които имат трудов договор или трудово правоотношение, както в публичния, така и в частния сектор.
Съдържа критерии за определяне на адекватни за съответната страна минимални възнаграждения, така че да няма работник, който с труда си да не осигурява приличен доход за себе си и семейството си. Минималната работна заплата ще се смята за адекватна и справедлива, ако осигурява достоен стандарт на живот на работниците и техните семейства въз основа на трудов договор на пълно работно време.
Заплатата за издръжка е заложена като определяне на адекватността на минималната заплата. Всеки работник трябва да има достоен доход и да може да осигури прехраната на себе си и на семейството си, е залегнало в директивата за минималните работни заплати.
Акцент е и насърчаването на колективното договаряне като инструмент за постигане на по-високи възнаграждения, премахването на пречки пред присъединяването на работниците към синдикална организация и сключването на колективни договори, защитата на работниците.
По повод на националните планове за действие, въвежда се изискване държавите членки да докладват на ЕК какъв е прогресът и ефективността на мерките, предприети за увеличаване на обхвата на колективното договаряне до 80 процента. Първоначално предложеният праг беше 70 на сто обхват на колективното трудово договаряне. В същата точка се предвижда държавите да докладват всяка година и какъв ефект има политиката по обществените поръчки за повишаване на обхвата на колективното договаряне.
"Мястото на синдикатите, на социалните партньори, във формирането на политиката за минималните работни заплати е гарантирано през директивата и се дават допълнителни възможности да влияят", заяви Пламен Димитров.
На 11 ноември 2021 г. Комисията по заетостта и социалните въпроси на Европейския парламент одобри компромисни изменения, които надграждат по същество и усъвършенстват някои от предложените текстове от ЕК.
Вариантът на ЕК беше представен преди повече от година - на 28 октомври 2020 г. Последните одобрени изменения е възможно да са позицията на европарламента при преговорите за окончателния текст на директивата.

Подобни статии

 • Подаваме документи за данъчни облекчения за деца до 18 години

  Подаваме документи за данъчни облекчения за деца до 18 години

  Данъчното облекчение за едно дете за 2021 г. е увеличено от 20 лева на 450 лева, а за отглеждане на дете с увреждания - от 200 на 900 лева. Това припомнят от Конфедерация на труда „Подкрепа“ и съветват работещите родители да се възползват от тази законова възможност.

  72
 • Над 250 000 нови безработни насред пандемията

  Над 250 000 нови безработни насред пандемията

  Новорегистрираните безработни в цялата страна за периода от края на декември 2020-а година до 21-и ноември надхвърлиха 250 000 души. За същия период започналите работа чрез бюрата по труда са малко над 206 000 души. Това показват най-новите данни от специализираното наблюдение на НСИ и Агенцията по заетостта заради пандемията COVID - 19.

  75
 • Вижте с колко се увеличават пенсиите от Нова година

  Вижте с колко се увеличават пенсиите от Нова година

  От 25 декември 2021 година влизат в сила важни промени в пенсионното законодателство, които ще повлияят върху размера на пенсиите. Очаква се средният размер на пенсията да достигне 573 лева през януари 2022 г., показват изчисленията на експертите на Националния осигурителен институт, направени по запитване на БТА.

  104