Кока-Кола ХБК с ангажимент за нетни нулеви емисии до 2040 година

Кока-Кола ХБК обяви днес ангажимент за постигане на нетни нулеви емисии по цялата си верига на стойност до 2040 година. Кока-Кола ХБК България е част от Групата Кока-Кола ХБК - една от водещите бутилиращи компании на търговските марки на The Coca-Cola Company.

Въз основа на съществуваща, одобрена и научно обоснована цел, до 2030 г. емисиите по веригата на стойността в обхвати 1, 2 и 3 ще бъдат намалени с 25 процента и с още 50 на сто през следващото десетилетие, посочват от компанията.
За да се справи с 90 процента от емисиите в обхват 3, произтичащи от действия на трети страни, Кока-Кола ХКБ ще разшири още повече партньорските си отношения с доставчиците. В случаите, в които емисиите не могат да бъдат елиминирани изцяло, компанията ще ги компенсира с инвестиции в други мерки за опазване на климата.
За да постигне своята цел, Кока-Кола ХБК ще продължи да счита целите за намаляване на въглеродните емисии за един от елементите в своите дългосрочни планове по отношение на стимулите за мениджмънта на компанията. Компанията ще инвестира до 2025 г. около 250 милиона евро в инициативи за намаляване на емисиите.
Кока-Кола ХБК ще декарбонизира допълнително преките операции, посредством преминаване към 100 процента възобновяема електроенергия и нисковъглеродни енергийни източници чрез непрекъснати подобрения и иновации в енергийната ефективност. Компанията ще ускори реализирането на кръгов подход при опаковките, чрез увеличаване на използването на рециклиран пластмасов материал (rPET), намаляване на опаковките и увеличаване на тези за многократно използване. Тя ще осигури енергийно ефективни и екологични хладилни витрини на клиентите.
От Кока-Кола ХБК обещават и да намалят емисиите и от селскостопански съставки. Освен това компанията ще приложи програма "Зелен автопарк" за преминаване към нисковъглеродни и безвъглеродни алтернативи.

Подобни статии