Край Малкото кале до село Воден: Археолози откриха 5 средновековни печата

Луксозна керамика и литиен кръст в разрушената от кръстоносците крепост

Нови пет оловни печата от XІ век са намерени в първите дни от подновените археологически разкопки в района на средновековната крепост Малкото кале до боляровското село Воден.

Това съобщи ръководителят на екипа ас. д-р Стефан Бакърджиев, директор на историческия музей в Ямбол.
Разкопките стартираха на 9 септември и ще продължат до края на месеца. Заедно с Бакърджиев и колегата му Явор Русев участват и студенти от УНИБИТ. Средствата за проучванията са осигурени от МК по проект, защитен от ямболските музейни специалисти.
Средновековната крепост се намира на 2,5 километра югоизточно от крайграничното село Воден и от 2017 година има статут на недвижима археологическа ценност с категория „национално значение”. Проучванията на терена там датират от 2008 година.

Самата крепост е малка и има четириъгълна форма с размери 32 x 33 x 29 x 30 м, затваряща пространство от около 1083 кв. м. Към момента е проучена и почти изцяло западната крепостна стена с ъглов кръгъл бастион и части от северната и южната стена. Крепостната стена е с дебелина 2,0 м и е изградена от ломени камъни, споени с бял хоросан. Тя е запазена на височина между 2,5 - 3,8 м.

Просъществувала е докъм края на ХІІ век и най-вероятно е била разрушена по времето на Третия кръстоносен поход. През годините археолозите намериха там голямо количество различна луксозна вносна керамика, оловни печати, литиен кръст, позлатено копче, апликации за кутии, фрагменти от стъклени подноси и стенописи. На практика Малкото кале е най-близо разположеният до Константинопол проучван археологически обект на територията на България.

Подобни статии