Кристалина Георгиева: Необходими са съвместни действия за гарантиране на възстановяването

Перспективите са изключително несигурни и преобладаващите рискове от влошаване доминират

Когато лидерите на Г-20 се съберат в Рим този уикенд, те могат да почерпят вдъхновение от смелия дизайн на мястото на срещата, известно като La Nuvola, пише в своя блог управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева.

Точно както архитектът е създал това забележително ново пространство, световните лидери трябва да предприемат смели действия сега, за да сложат край на пандемията и да създадат пространство за по-устойчива и приобщаваща икономика, пише тя и продължава:

Добрата новина е, че основите на възстановяването остават стабилни благодарение на комбинирания ефект на ваксините и на извънредните, синхронизирани политически мерки, направлявани от Г-20. Въпреки това напредъкът ни се забавя най-вече от новите варианти на вируса и тяхното икономическо въздействие, както и от смущенията във веригата за доставки.

Неотдавна МВФ понижи прогнозата си за глобален растеж до 5,9 процента за тази година. Перспективите са изключително несигурни и преобладаващите рискове от влошаване доминират. Инфлацията и равнището на дълга в много икономики се повишават. Различията в икономическите съдби на отделните държави стават все по-трайни, тъй като твърде много развиващи се страни изпитват отчаян недостиг както на ваксини, така и на ресурси, които да подпомогнат възстановяването им. 

И така, какво трябва да се направи?

Новият ни доклад до Г-20 призовава за решителни действия в рамките на всяка икономика. Така например паричната политика трябва да бъде ориентирана отвъд преходните увеличения на инфлацията, но едновременно с това да бъде готова за бързи действия, ако рисковете от нарастващи инфлационни очаквания станат осезаеми. Тук ясната комуникация на политическите планове е по-важна от всякога, за да се избегнат неблагоприятни трансгранични ефекти.

Внимателното калибриране на паричните и фискалните политики, съчетано със силни средносрочни рамки, може да създаде повече възможности за разходване на средства за здравеопазване и подпомагане на уязвими групи от хора. Тези фини настройки могат да донесат бързи ползи още през 2022 г.

На следващо място, голяма част от допълнителните ползи ще осигурят насърчаващите растежа структурни реформи - нека помислим за политиките на пазара на труда, които подпомагат търсенето на работа и преквалификацията, както и за реформирането на регулациите на продуктовите пазари, за да се създадат възможности за нови фирми чрез намаляване на бариерите за навлизане. Подобен пакет от краткосрочни и средносрочни политики би могъл да увеличи общия реален БВП на Г-20 с около 4,9 трилиона долара до 2026 г.

Разбира се, като се има предвид сериозността на предизвикателствата, действията в областта на вътрешната политика не са достатъчни. Нуждаем се и от незабавни съвместни действия под ръководството на Г-20 - а не само от ангажименти - по три приоритета:

* Първо, да се сложи край на пандемията чрез преодоляване на разликите във финансирането и споделянето на дози ваксини.

Пандемията продължава да бъде най-големият риск за икономическото здраве на света, а нейното въздействие се влошава от неравния достъп до ваксини и големите разлики във финансовата мощ. Ето защо трябва да постигнем целите, поставени от МВФ, заедно със Световната банка, СЗО и СТО - да ваксинираме поне 40 процента от хората във всяка страна до края на 2021 г. и 70% до средата на 2022 г.

Но все още изоставаме в постигането на тази цел: около 75 държави, предимно в Африка, няма да успеят да постигнат целта за 2021 г.

За да тръгнат тези страни в правилната посока, Г-20 трябва да предостави допълнителни средства в размер на приблизително 20 милиарда долара безвъзмездно финансиране за тестове, лечение, медицински консумативи и ваксини. Това допълнително финансиране ще запълни жизненоважния недостиг на средства.

Необходими са и незабавни действия за увеличаване на предлагането на ваксини в развиващите се страни. Въпреки че страните от Г-20 са обещали над 1,3 милиарда дози за COVAX, до момента са доставени по-малко от 170 милиона дози. Затова е изключително важно страните да изпълнят обещанията си незабавно.

Също толкова важно е да се разменят графиците за доставка на дози, за които вече е сключен договор, като се даде възможност ваксините да бъдат закупени с предимство от държавите, които най-спешно се нуждаят от тях. Държавите с високо ваксинално покритие трябва да разменят графиците за доставка с COVAX и AVAT, за да ускорят доставките за уязвимите държави.

Необходимо е да предприемем тези и други мерки, за да спасим човешки живот и да укрепим възстановяването. Ако въздействието на COVID-19 се окаже трайно, то би могло да намали световния БВП с общо 5,3 трилиона долара през следващите пет години в сравнение с настоящата прогноза. Трябва да се справим по-добре!

* Второ, да се помогне на развиващите се страни да се справят във финансово отношение.

Въпреки че възстановяването в световен мащаб продължава, твърде много страни продължават да изпитват сериозни затруднения. Спомнете си как пандемията предизвика рязък скок на бедността и глада, увеличавайки броя на недохранените хора през 2020 г. до над 800 милиона души.

В тази крайно несигурна ситуация от уязвимите държави не трябва да се изисква да избират между плащането на кредиторите и осигуряването на здравни грижи и спасителен пояс при пандемия.

Всъщност някои от най-бедните страни в света се възползваха от временното спиране на плащанията по държавния дълг към официалните кредитори, инициирано от Г-20. Сега трябва да ускорим прилагането на Общата рамка на Г-20 за преструктуриране на дълговете. Ключовите моменти са да се осигури повече яснота за това как да се използва рамката и да се предложат стимули на длъжниците да потърсят решение в рамките на изградения механизъм незабавно след появата на ясни признаци за задълбочаване на дълговите проблеми. Ранното ангажиране на всички кредитори, включително на частния сектор, и ускореното оздравяване на дълга ще променят ролята и привлекателността на общата рамка.

Предоставянето на помощ за справяне с дълговете е важно, но не е достатъчно. Като се имат предвид огромните им нужди от финансиране, много развиващи се страни ще се нуждаят от по-голяма подкрепа за повишаване на приходите, както и от повече безвъзмездни средства, финансиране при преференциални условия и подкрепа за ликвидността. Тук МВФ се активизира по безпрецедентен начин, включително чрез ново финансиране за 87 държави и историческо разпределение на специални права на тираж в размер на 650 млрд. долара.

Страните вече се възползваха от новите СПТ като част от официалните си резерви. Някои от тях използват част от своите СПТ за приоритетни нужди, като например внос на ваксини, увеличаване на капацитета за производство на ваксини и подпомагане на най-уязвимите домакинства.

Сега призоваваме страните със силни външни позиции доброволно да предоставят част от разпределените им СПТ в нашия доверителен фонд за намаляване на бедността и растеж, което ще увеличи възможностите ни да предоставяме безлихвени заеми на страните с ниски доходи.

* Трето, ангажиране с цялостен пакет за постигане на нулеви нетни въглеродни емисии до средата на века.

Нов анализ на служителите на МВФ прогнозира, че повишаването на енергийната ефективност и преминаването към възобновяеми енергийни източници може да доведе до създаване на нетни работни места, тъй като технологиите за възобновяеми енергия обикновено са по-трудоемки от тези за изкопаеми горива. Всъщност един всеобхватен инвестиционен план, съчетаващ политики за зелено предлагане, би могъл да повиши световния БВП с около 2 % през настоящото десетилетие и да създаде 30 милиона нови работни места.

С други думи, докато се стремим да постигнем нулеви нетни емисии, можем да увеличим благосъстоянието, но само ако действаме заедно и помогнем да се осигури преход, който е от полза за всички. Най-уязвимите групи в обществата и държавите ще се нуждаят от повече помощ при структурната трансформация към нисковъглеродна икономика.

Едно е ясно: въвеждането на стабилна цена на въглеродните емисии е в основата на всеки цялостен пакет от политики. Тук лидерството на Г-20 ще бъде от решаващо значение, особено когато става въпрос за изграждане на подкрепа за международна минимална цена на въглеродните емисии. Съвместните действия могат да помогнат и за преодоляване на политическите ограничения.

Съгласно представеното от МВФ предложение долната граница на цените за големите емитенти на въглероден диоксид ще отчита равнището на развитие на дадена страна. То също така ще позволи въвеждането на равностойни разпоредби вместо изричен ценови механизъм, като например търговията с емисии. Това би могло да даде тласък на намаляването на парниковите газове в критичен за света момент.

По време на COP26 в Глазгоу лидерите на Г-20 ще имат възможност, която всяко поколение получава само веднъж, да насочат стрелката на въглеродните емисии в правилната посока и да подкрепят развиващите се икономики. Това са страните с най-бързо нарастване на населението и увеличаване на търсенето на енергия. Тези страни обаче разполагат с най-ограничени финансови възможности за повишаване на инвестициите в адаптиране към изменението на климата и намаляване на емисиите и често не разполагат с необходимите технологии.

Като минимум това изисква по-богатите страни да изпълнят даденото преди години обещание да предоставят 100 млрд. долара годишно за инвестиции в зелени технологии в развиващите се страни.

От своя страна, ние отправяме призив за канализиране на СПТ за създаването на новия Доверителен фонд за устойчивост и стабилност, който нашите членове категорично подкрепиха на годишните ни събрания. Той ще обслужва нуждите на държавите с ниски доходи и уязвимите страни със средни доходи, включително при прехода им към по-зелена икономика.

Завършването и по-нататъшното укрепване на историческото споразумение за глобален минимален корпоративен данък също ще спомогне за мобилизирането на приходи за трансформиращи инвестиции.

Тези и други приоритети ще бъдат в центъра на вниманието на световните лидери, които ще се съберат в Ла Нувола.

Тази футуристична и многофункционална сграда беше изградена благодарение на съчетание от визия, сътрудничество и упорита работа - точно това, от което се нуждаем и очакваме от Г-20 в този ключов момент. Възстановяването и изграждането на по-добро бъдеще за всички изисква от нас да предприемем решителни съвместни действия сега.

Подобни статии