Кризата сви българският износ със 7,5%, а вносът - с 12,8%

Пандемията оряза износа ни на годишна база със 7,5%, вноса - с 12,8 на сто за времето от началото на януари до края на юли, показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

За периода от България общо са изнесени стоки на стойност 31,111 млрд. лв. През юли 2020 г. общият ни експорт е за 4,785 млрд.. лв. И намалява с 10.7 на сто спрямо същия месец на предходната година. От януари до края юли 2020 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 33,2495 млрд. лв. (по цени CIF), или с 12,8 на сто по-малко спрямо същия период на 2019 г. През седмия месец на годината общият импорт намалява с 15,9% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 5,0167 млрд. лева.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - юли 2020 г. и е на стойност 2,1382 млрд. лева. За юли 2020 г. балансът в стокобмена ни също е отрицателен и е на стойност 231,5 млн. лева.

За първите 7 месеца на годината износът на стоки от България за трети страни намалява с 9,4 на сто в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 10,666 млрд.. лева. През по-миналия 2020 г. износът на стоки за трети страни спада с 18,7 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на почти 1,511 млрд. лева.

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - юли 2020 г. намалява с 13,3% в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 12,856 млрд. лева (по цени CIF). През юли 2020 г. вносът от трети страни спада със 17,3 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1,896 млрд. лв.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - юли 2020 г. е отрицателно и е в размер на 2,1896 млрд. лева. През юли 2020 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни също е отрицателно и е на стойност 385,5 млн. лева.

Данни на НСИ сочат още, че за полугодието БГ експортът за страните от ЕС надолу е паднал с 6,5% на годишна база и е в размер на 17,1706 млрд. лева, показват предварителни данни на НСИ. За юни 2020 г. износът за ЕС намалява с 0.8 на сто на годишна база до 2,931,5 млрд. лева.

Вносът на стоки у нас от страните от ЕС за полугодието спада с 12,1% в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 17,2732 млрд.. лева (по цени CIF). През юни 2020 г. вносът на стоки в България от държавите - членки на Евросъюза, намалява със 7,5% на годишна база 2,9681 млрд. лева.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за първите 6 месеца на на 2020 г. е отрицателно и е на стойност 102,6 млн. лева.

 

Подобни статии