Купуваме до 5 кг риба директно от рибаря

От бранша скочиха срещу част от предложенията в проекта за наредбата

За собствена консумация ще се разрешава закупуването директно от рибарите на брега на не повече от 5 кг риба и други морски продукти. Това е записано в проект на наредба за условията и реда за осъществяване на първа продажба на продукти от риболов, публикувана за обществено обсъждане със срок до 5 май.

От бранша се готвят да оспорят част от предложенията в проекта за наредбата. Димитър Янчев, председател на сдружението на рибари „Ченгене скеле“, каза, че според директива на ЕС в тези случаи разрешеното количество е 50 кг, които и не се отчитат „Предлаганата наредба категорично няма да улесни рибарите и вероятно ще възразим за много текстове. Трябва да се спазва регламент 1224, в който пише до 50 кг риба, а не 5 килограма. По думите му предлаганото е смешно, при положение че двете черноморски страни в ЕС - България и Румъния имат дял под 3% от улова на риба в района.

„Усилията трябва да бъдат насочени другаде, а не да се налагат забрани и да има много проверяващи и на проверяващите - проверяващи. В Италия има около 80 000 рибарски лодки и ограничения се налагат и се наблюдават само за съдовете, специализирани за улов на видове, застрашени от изчезване, за които има квоти. Щом може да една страна от ЕС, трябва да може и за България“, допълни Янчев.

Какво налага ограниченията?

В писмо до МЗХГ, публикувано на сайта на Асоциацията на производителите на рибни продукти, пише, че не е ясно какво е основанието да се налага ограничение от 5 кг за първа продажба на краен потребител. „В чл. 9 не е ясно защо е нужно да се изготвя и подава втори път информация на края на месеца със заявление и с електронен подпис, при условие че информацията в деня на разтоварването постъпва в ИАРА по видове и количество чрез електронния дневник“, пише още в писмото до земеделското министерство.

Емил Милев от сдружение „Черноморски изгрев” пък подкрепя ограничението и смята, че над 5 кг трябва да се издават документи и да се плащат данъци за продажбата. „Винаги съм вярвал, че всеки занимаващ се със стопански риболов трябва да се регистрира като търговец и по ДДС и да издава всички нужни документи“, смята браншовикът.

В проекта за наредба е записано още, че за продукти от риболов, които са закупени директно от риболовен кораб единствено за собствена консумация при условията на първа продажба, без последващо предлагане на пазара, не се изискват специални документи за произход и транспортиране. Количеството на подобна покупка не може да надвишава 5 килограма на краен потребител на календарен ден.

Първа продажба на продукти от риболов е продажбата на жива, прясна, охладена, замразена или след първична преработка на плавателен съд или в предприятие на брега риба и други водни организми, които се предлагат на пазара за първи път след улова. Тя се осъществява в регистрирани по реда на Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА) центрове за първа продажба или от регистрирани по реда купувачи. За първа се счита и продажбата на продуктите от внос и предлагани директно на пазара за първи път след улова. Организаторите на центровете за първа продажба или регистрираният купувач водят дневник за първа продажба на продукти от риболов по образец, издаден от ИАРА.

20 позиции

Документът за първа продажба съдържа 20 позиции, като се започне от името на лицето, извършило улова, мине се през наименованието или трибуквения код на всеки уловен вид риба и се стигне до фактурата, без ДДС. Екземпляр от него, а също и декларацията за приемане или документът за превоз се изпращат в ИАРА в срок до 48 часа от осъществяването на продажбата, приемането или превоза. В агенцията копието от документа се съхранява в продължение на една година, която започва да тече от началото на годината, следваща тази на вписване на данните от подадените документи за първа продажба.

Когато разтоварването на продуктите от риболов се извършва извън територията на ЕС, а първата продажба се осъществява в трета държава, капитанът на риболовния кораб или негов представител изпраща, по възможност по електронен път, копие от документа за продажба (или всеки равностоен на него документ, съгласно действащото законодателство на съответната държава) на ИАРА, в срок до 48 часа след първата продажба. Преработка на продукти от риболов се извършва само в обекти, одобрени по реда на Закона за храните, пише още в проекта на наредбата.

81 вида морски дарове ловят в Дунав, Черно и Средиземно море

В проекта на наредбата са изброени и 81 видове риба и други водни организми, които се ловят в р. Дунав, Черно и Средиземно море. Сред тях са известните ни от не толкова богатите, в сравнение с други страни, щандове в рибарските ни магазини - цаца (копърка, трицона, шпрот), хамсия, мерлуза, кефал, сафрид, лаврак, паламуд, попчета, калкан, шаран, толстолоб, щука. Сред по-рядко срещаните за продан у нас са: руска есетра, пъструга, европейска речна змийорка, морска котка, пагуру, буфало и още доста други.

В проекта на наредбата са изписани и количествата на задължителното минималното количество проби за вземане при категоризирането по отношение на свежест и размерни групи на пелагични видове риби - херинга, сардина, скумрия, цаца (копърка, трицона, шпрот), сафрид, хамсия, смарид. За предлагано количество за продажба под 5 тона пробата трябва да е поне 8 кг. За улов над 5 до 15 т - 20 кг, като количеството стига до 100 кг за доставени количества над 100 т.

 

Подобни статии