КЗК разреши на „Нова Броудкастинг Груп“ да купи Канал 3 и четири радиа

Антимонополната комисия е взела решение, с което се позволява на „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД да придобие едноличен контрол върху дружествата, които оперират телевизионните канали „Канал 3“, „THE VOICE“ и „Magic TV“ и радиостанциите „Радио Веселина“; „Радио Витоша“; „Magic FM“ и „The Voice Radio“.

Комисията е установила, че сделката ще окаже въздействие върху пазарите на тв разразпространението както и на тези на тв, интернет и радио рекламата. В анализа си от КЗК са отчели спецификата и характерните особености на медийния сектор. Въз основа на извършената оценка комисията е приела, че сделката няма да доведе до установяване или засилване на господстващо положение, което да засегне ефективната конкуренция на тези пазари. Следователно тя не би могла да породи антиконкурентни ефекти на посочените пазари и следва да бъде безусловно разрешена, считат от антимонополната комисия.

Подобни статии