Лекуват с моноклонални антитела пациенти над 12 г.

Купуваме 3000 дози, очакват се първите доставки

Лъч светлина в борбата с коронавируса се оказаха т.нар. моноклонални антитела, които се използват при лечението на пациентите.

„Има процедура по текущ преглед (rolling review), провеждан от Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) за два препарата за лечение на COVID-19. Текущият преглед е механизъм, чрез който може да се ускори процедурата по издаване на разрешение за употреба на лекарствени продукти, необходими за опазване на общественото здраве. Лечебните средства са коктейли от моноклонални антитела, производство на две големи компании -  Hoffmann-La Roche Ltd (Швейцария) и Eli Lilly (Нидерландия)“, обяснява проф. д-р Мариана Мурджева.

България осигури средства за закупуването на 3000 дози моноклонални антитела, като първите доставки се очакват съвсем скоро. За приложението им обаче има конкретни показания. „Те са посочени в издадените от ЕМА становища и съгласно тях моноклоналните антитела са предназначени за лечение на доказан COVID-19 при пациенти над 12 години, които са изложени на висок риск от прогресиране до тежък COVID-19, като рисковите фактори са придружаващи хронични заболявания. Ограничение при прилагането на препаратите е тежка форма на COVID-19 с необходимост от кислородотерапия, както и инфекция с продължителност над 10 дни“, подчертава проф. Мурджева.

По думите на имунолога всяко моноклонално антитяло се свързва към спайк S-протеина на SARS-CoV-2, блокира го и осуетява реакцията на вируса с ангиотензин-конвертиращия ензим (ACE-2). „По този начин моноклоналните антитела могат да инхибират на 50% развиващата се вирусна инфекция. Въпрос на време е да се определят критериите за прилагането на тези препарати в страната съгласно становището на ЕМА. И все пак следва да се има предвид, че това лечение не е панацея, макар че може да ограничи тежестта на болестта при леки случаи“, заявява още проф. Мурджева.

Подобни статии