Махат бонусите, които депутатите взимаха за "специални задачи"

Отпада възможността депутатите да получават допълнителни възнаграждения при реализиране на приоритетни за страната задачи в размер до 25 на сто от основното месечно възнаграждение. Това одобри Временната комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на 46-ото Народно събрание.

Председателката на НС Ива Митева подчерта, че това било прието при влизането ни в ЕС, но вече нямало такава необходимост. Тя изрази надежда да се спре получаването на „пари в плик“.

Към комисията по правни въпроси ще има подкомисия, която ще се занимава с решенията от съда в Страсбург и Люксембург. Също така ще има и подкомисия са конституционни въпроси.

Митева се надява, че другата седмица в сряда ще влезе в зала правилника на 46-ото НС, като сега предстои депутаите да напарвят предложения и да го разгелдат в комисия. Тя коментира, че няма да направи предложението за работа на парламента седмица на седмица.

Ще има комисия за гражданското общество. „Идеята е комисията да се занимава с закона за прякото участие на гражданите“, каза Митева.

По думите й има много осъдителни дела срещу България, като тя самата била разписала 700 хил. лв. обещетения заради законодателни предложения на депутати.

Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в парламента вече ще се нарича Комисия по национална сигурност. Бе одобрено и вече да няма Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения. Въпросната комисия става подкомисия на Комисията по национална сигурност.

Всяка парламентарна група ще може да поиска прекъсване на заседанието за не повече от 30 минути веднъж на заседание. Пленарното заседание автоматично ще се увеличава с времето на прекъсване, ако е поискано такова в последния час от него. Председателят може да дава почивки по свое усмотрение.

Депутатите записаха, че всяка парламентарна група ще може да зададе по един въпрос на министър, който е дошъл да бъде изслушан по собствено желание в НС. Въпросът ще трябва да е по темата по която говори министъра. До сега този вариант за задаване на въпрос не присъстваше в правилника на Народното събрание. Това бе по предложение на Хамид Хамид от ДПС.

Депутатите ще могат да внасят законопроектите, питанията, въпросите си и в електронна форма с електронен подпис.

Подобни статии