МФ: Икономическата активност у нас остава ниска

През третото тримесечие на 2020 г. Индексът на икономическа активност (ИИА) отново отчете спад. През разглеждания период показателят се понижи до -2.2 спрямо -1.4 през предходното тримесечие. Това показват най-скорошните данни на Министерство на финансите (МФ).

Най-силен негативен ефект върху ИИА оказват неблагоприятните нагласи на предприемачите за бизнес средата, в т.ч. за бизнес климата в страната, осигуреността с поръчки и очаквания за заетостта в промишлеността. Въпреки това прогнозите за последното тримесечие на 2020 г. са ИИА да се подобри, но все пак да остане на отрицателна територия. Очакванията са, че динамиката на индекса на икономическа активност ще съответства на забавянето в спада на БВП.

Подобни статии

 • Текущата и капиталова сметка на страната за ноември 2020 година е отрицателна

  Текущата и капиталова сметка на страната за ноември 2020 година е отрицателна

  Текущата и капиталова сметка на страната за ноември 2020 година е отрицателна и възлиза на 190.8 млн. евро при излишък от 174.1 млн. евро за ноември 2019 г., съобщава Българската народна банка. За януари - ноември 2020 г. текущата и капиталовата сметка е положителна и възлиза на 1254.8 млн. евро (2.1 на сто от прогнозния Брутен вътрешен продукт /БВП/) при излишък от 2987.2 млн. евро (4.9 на сто от БВП) за януари - ноември 2019 г.

  67
 • КФН иска да се спрат сайтовете на мними инвестиционни посредници

  КФН иска да се спрат сайтовете на мними инвестиционни посредници

  Комисията за финансов надзор /КФН/ взе решение да изпрати искане до Председателя на Софийски районен съд да постанови всички предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и услуги, да спрат достъпа до четири Интернет страници, описани в Решение на КФН 862-ИП/19.11.2020 г., съобщиха от Комисията.

  126
 • Електронни касови бележки ще заместят хартиените, смятат в НАП

  Електронни касови бележки ще заместят хартиените, смятат в НАП

  Електронни касови бележки ще заместят хартиените в определени икономически сектори, смятат експерти в работната група за внедряване на софтуерна фискализация. Промяната се подкрепя от Националната агенция за приходите. В близките седмици приходната агенция ще обсъди с бизнеса конкретни текстове за изменение в законодателството, съобщават от НАП.

  124