Минимален ръст в строителството отчита НСИ през септември спрямо същия месец на 2020 г.

По предварителни данни на Националния статистически институт през септември индексът на продукцията в сектор "Строителство", изчислен въз основа на сезонни данни, запазва равнището си от предходния месец. Календарните данни показват увеличение от 1 на сто на строителната продукция през септември 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 г.

През септември индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонни данни, запазва равнището си от предходния месец, като продукцията от сградното строителство се увеличава с 0,2 на сто, докато гражданското/инженерното строителство намалява с 0,3 на сто.
На годишна база повишението на календарния индекс на строителната продукция през септември се определя от положителния темп както при гражданското/инженерното строителство с регистрирано увеличение от 1,7 на сто, така и при сградното строителство, където нарастването е с 0,5 на сто.

Подобни статии