Министрите изхарчили само 6000 лева за командировки за трисемесечие

За първите три месеца на 2020 година министрите и техните заместници са изхарчили само около 6000 лева за командировки.

На заседанието си в сряда правителството утвърди разходите за командировки в страната за първото тримесечие на 2020 г. на министрите и заместник-министрите, на областните управители, на председателите на държавни комисии, агенции и институции.

За командировки на министрите и заместник-министрите в страната са изразходвани 5948 лева.

Разходите за командировки на председателите на държавни агенции и техните заместници – 1 280 лева, тези на председатели и членове на държавни комисии – само 260 лева, а за пътувания на областни управители – малко над 4 401 лева.

За командировки на ръководители на държавни институции не са извършени разходи.

Подобни статии