Министър Асен Личев проведе консултативна среща по въпроси на въглеродната неутралност

Министърът на околната среда и водите в служебния кабинет Асен Личев се е срещнал със ст.н.с. д-р Лъчезар Костов от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН и вицедиректор на Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна, Русия. Това съобщиха от пресслужбата на Министерството на околната среда и водите.

Целта на срещата е била консултиране по въпроси, свързани със състоянието на енергийния сектор, след като на 17 август е изтекъл четиригодишният срок, в който големите въглищни централи трябваше да приведат инсталациите в съответствие с екологичните стандарти на Европейския съюз. Тенденцията за повишаване на цените на природния газ и електроенергията в Европа затруднява постигането на целите за въглеродна неутралност за европейските страни, е било отчетено по време на срещата.
Личев и Костов са обсъдили варианти, които биха позволили на България да реагира бързо на тези тенденции. На първо място е бил поставен въпросът за ограничаване на процентния дял на износа на електрическа енергия. Било е отчетено, че при разпределението на електрическата енергия, получена от АЕЦ "Козлодуй", приоритетно в енергийния микс на страната следва да бъде защитен националният интерес и след това да се планира електрическа енергия за износ. Двамата са потвърдили необходимостта да се потърсят алтернативи на производството на енергия от въглища и на дневен ред да бъдат поставени въпросите, свързани с премахване на съществуващото противоречие между регулирания и свободния пазар на електрическа енергия; изграждане на допълнителни балансиращи мощности като помпеноакумулиращи водноелектрически централи, които използват многократно енергията на водната маса за произвеждане на електричество; използване на кинетичната енергия на водите на река Дунав; използване на хидроенергийния потенциал в горното течение на каскадата "Горна Арда".

Подобни статии