Министър Георги Панайотов: Климатичните промени мултиплицират кризите

Климатичните промени мултиплицират кризите и това трябва да бъде взето предвид, посочи министърът на отбраната в служебния кабинет Георги Панайотов във видеообръщение на международната конференция "Да отговорим на глобалните предизвикателства: подходът на НАТО към климатичните промени".

Форумът в хибриден формат е организиран съвместно от Софийския форум за сигурност, Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия /CMDR COE/, с подкрепата на дирекцията за публична дипломация на НАТО.
Министър Панайотов отбеляза, че климатичните промени са много важни за начина ни на живот и за сигурността, и заради това те са важни и за НАТО. През юни приехме плана на НАТО за климатичните промени, отбеляза министърът. По думите му, НАТО може да увеличи осведомеността и е било решено, че ще има годишна оценка на връзката между климатичните промени и сигурността, оценка на заплахите, произтичащи от това, на технологичния капацитет на съюзниците относно въздействието и изследването на климатичните промени. Панайотов открои справянето с климатичните промени, без да се прави избор между това да бъдеш "зелен" и силен, имайки предвид въоръжените сили на държавите от пакта, като се отчита всичко, което има отрицателно въздействие върху околната среда.
Министърът посочи производството на електроенергия от възобновяеми източници, обучение на симулатори и тренажори с добавена реалност, без да се намалява нивото на готовност на въоръжените сили и да се правят компромиси със способностите. Панайотов отбеляза и необходимостта НАТО да се адаптира бързо и да отчита въздействието на климатичните промени върху сигурността. Трябва да изградим една добра система на прогнозиране и управление на рисковете и преодоляването им, посочи министърът. По думите му, във връзка с отрицателното въздействие на климатичните промени върху сигурността в различните региони, НАТО и държавите членки трябва да направят оценка на способностите, плановете си, логистиката, на различните процедури, подготовката на силите.

Подобни статии