Министър Личев предлага да има "зелено министерство"

Министерският съвет ще приеме следващата седмица решение, с което се забранява вносът на отпадъци с код 191212 , каза служебният министър на околната среда и водите Асен Личев по време на изслушване по темата в Народното събрание.

"Пародоксално е, че един директор, един заместник -министър и един чиновник разрешават вноса, като дават нотификации, но от закона и от регламента, няма възможност министърът да забрани този внос", каза министърът. Той допълни, че си държи думата, целенасочено работи по темата и другата седмица ще има решение на МС.
Предложението е на основание Закона за управление на отпадъците и във връзка с изпълнение на специфичните мерки за управление на отпадъци, заложени в Националния план за управление на отпадъците за периода 2021-2028 г. Отпадъци с този код са неопасни. В повечето случаи са получени при механично третиране на смесени битови отпадъци.
Още при встъпването си в длъжност министър Личев каза, че иска да издаде заповед за спиране въобще на вноса на отпадъци в страната, но се оказало, че това е невъзможно заради европейското и националното законодателство.
Министърът каза, че към момента 43 общински депа не са закрити, предстои наказателна процедура. По думите на Личев в годишно генерираме около 3 милиона тона битови отпадъци, като около 1 милион от тях са отпадъци от характера на смесени отпадъци, като общините имат проблем къде да ги съхраняват. "Наказателната процедура за горене на отпадъци ще е по-солена от тази за въздуха", каза служебният министър.
Асен Личев посочи, че когато Турция е спряла 11 камиона с отпадъци на границата с България, той е поискал да забрани вноса от Турция, но се е оказало, че няма такова законово основание.
Министърът припомни, че правителството прие Национален план за управление на отпадъците, който дава юридически основания да се предприемат мерки срещу вноса на "най-гадния отпадък - смесеният", защото той не става за горене, а само за депониране.
Направих предложение на премиера да създаде междуведомствена група, която да разработи национална стратегия за адаптация към кръговата икономика, това е и условие за еврофондове. Тази работна група е създадена и в момента работи, каза Личев. По думите му той е дал предложение да се създаде и зелено министерство.
"Трябва да има стратегия, закон за кръгова и зелена икономика, ведомство също, за да се адаптираме и да не останем последни при пренастройката на икономиката", смята Личев.

Подобни статии