МОН поиска всички университети да представят условията си за прием през 2022 г. до октомври

Всички висши училища да представят условията си за прием през 2022 г. до края на октомври т.г. Това включва приемането на оценките от държавните зрелостни изпити и начините за балообразуване за отделните специалности при кандидатстването за академичната 2022-2023 г.

Това изисква Министерството на образованието и науката (МОН) с писмо до университетите, цитирано от БГНЕС.

Целта е да бъдат информирани своевременно родителите и учениците, които през следващата година ще бъдат в първия випуск, завършил средното си образование по новия Закон за предучилищното и училищното образование.

От просветното министерство посочват, че са създадени условия за всеки, успешно завършил XII клас, да кандидатства за продължаване на образованието си във висше училище без ограничение. Като балообразуващи по преценка на съответното висше училище могат да се включат с различни коефициенти една или няколко от следните оценки:

·  от държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература;
·  от ДЗИ върху профилирана подготовка в XI и XII клас (за тези, които са изучавали съответния учебен предмет като профилиращ);
·  от ДЗИ върху общообразователна подготовка по предмети, изучавани само в първи гимназиален етап (за тези, които не са изучавали съответния предмет като профилиращ, но са положили по свое желание допълнителен ДЗИ след ХII клас);
·  от ДЗИ върху общообразователна подготовка по предмети, изучавани в XI и в XII клас (за тези, които не са изучавали съответния предмет като профилиращ, но са положили по свое желание допълнителен ДЗИ след ХII клас);
·  от зрелостни изпити върху общообразователна подготовка, положени преди 2022 г.;
включени в дипломата за средно образование след XII клас (в случаите, когато съответният предмет е изучаван като профилиращ, но не е положен ДЗИ по този предмет);

включени в удостоверението за завършен първи гимназиален етап след Х клас (което ще е приложено към дипломата за средно образование, но резултатите от него няма да участват при изчисляване на общия успех в нея).

Най-много въпроси постъпват в МОН във връзка с приема в медицински специалности. Във връзка с това на 27 юли т.г. министър Николай Денков се е срещнал с ръководствата на университетите с обучение по тези специалности. В свое становище до МОН седемте висши училища предлагат варианти за промяна в балообразуването при кандидатстване за медицински специалности.

Те предполагат изменение в Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите „Медицина“ и „Дентална медицина“за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ и Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Фармация“ за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“.

Предложенията на университетите ще бъдат обсъдени с Министерството на здравеопазването, което е съавтор на наредбата заедно с МОН, посочват от просветното министерство.

Подобни статии