МОН предлага нови мерки заради високата заболеваемост

Въвеждане на „зелени сертификати“ след месец, ротация през 5 дни при заболеваемост в общината над 500 на 100 000, маски за учениците след 5-и клас са част мерките, което просветният министър проф. Николай Денков е представил по време на заседанието на експертния съвет на Министерството на здравеопазването.

В него е посочено, че МОН ще подкрепи евентуално решение на Министерството на здравеопазването за въвеждане на „зелени сертификати“ в обектите с обществено предназначение, включително в образователните институции. Условието обаче е то да важи само за преподавателите и непедагогическия персонал и да започне да се прилага най-рано след месец. Гратисният период е необходим, за да се даде още една възможност на желаещите да се ваксинират.

Проф. Денков е изразил съгласието си и с предложението на МЗ маските за всички работещи в училище и за учениците над 5-и клас да станат задължителни със заповед на министъра на здравеопазването. В допълнение МОН предлага за децата със специални образователни потребности да се изисква допълнително мнение от личния или лекуващия лекар.

„Всички останали противоепидемични мерки трябва да се прилагат на общинско ниво“, подчерта министърът пред експертите от МЗ. Той се аргументира с наблюдаваните различни нива на заболяемост в общините от една и съща област.

МОН приема намерението на МЗ да преустанови колективните извънкласни дейности при заболяемост в общината над 500 на 100 000 души, за да се ограничи смесването на ученици от различни паралелки. Между двете министерства няма разминавания по предложението спортните занимания да се провеждат само на открито, ако съответната община попада в червена или тъмночервена зона (заболяемост над 250 на 100 000 души). Причината е, че във физкултурните салони влизат различни паралелки и опасността от зараза там е по-висока. При лошо време часовете по физкултура ще се провеждат в класните стаи. Според преподаватели по физическо възпитание и спорт в тях могат да се разглеждат правилата при различните видове спортове, да се обсъждат съдийски казуси, да се правят междупредметни връзки с биология, химия, математика и др.

Подобни статии