МОН с нови проекти за кариерно развитие от училище

Активно разработваме редица проекти за кариерно развитие още от средното образование, които целят да прецизират информацията за възможностите за обучение във висшите училища, заяви зам.-министърът на образованието и науката проф. Генка Петрова при откриването на петия международен семинар за кариерно консултиране.

Консултирането по време на кризи, изкуствения интелект и кариерното ориентиране, дигитализацията на услугите бяха сред темите на семинара тази година.

Проф. Петрова поздрави организаторите за усилията да намерят връзката между кариерното консултиране и новите технологии. Организаторите отбелязаха, че са настъпили значими промени в услугите по кариерно консултиране, породени от настоящата пандемия, от една страна, и от друга – от дигитализацията на услугите.

„Министерството на образованието и науката следи какво е обучението в университетите, къде са се реализирали завършилите студенти, какво е търсенето на пазара на труда, какви са възнагражденията. Образованието трябва да е съобразено с потребностите на пазара на труда“, каза още тя.

Събитието представя новите тенденции в кариерното консултиране и традиционно събира представители на младежките и студентските кариерни центрове в страната. Организира се от Студентско общество за компютърно изкуство и Национален ресурсен център за кариерно консултиране и професионално развитие към Национален студентски дом при Министерството на образованието и науката.

Подобни статии