Монаси 24 часа казват Иисусовата молитва

Наричана още умно-сърдечна, тя дава бърз достъп на човека до Твореца

Ако човек отиде в някой храм в Тибет, ще види монаси целодневно да изричат мантри (звуци, срички, строфи), чрез които се вглъбяват в търсене на Бога, на неговата милост, защита, помощ за успех и щастие.

Също като така модния напоследък ведически индуизъм и будизъм и християнството има една кратка и лесна молитва. В нашето забързано всекидневие тя може лесно да се повтаря на глас или на ум, а нейната простота и краткост някои сравняват именно с мантра. Това е т. нар. Иисусова молитва. За разлика от мантрите на Изтока обаче тя не е абстрактен звук или словоформа, търсещи подкрепа от различни космологични вселени и приказни същества. Защото се обръща директно към въплътения в човека Бог – Иисус Христос.

Пет думи

В класическата си форма търсенето на неговата милост, подкрепа и закрила се състои от пет думи: „Господи, Иисусе Христе, помилуй ме“. През различните епохи са се появявали и други варианти – по-дълги: „Господи, Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй мене грешния“, и по-кратки: „Иисусе, помилуй ме!“, „Сине Божий, помилуй“ или само „Господи, помилуй“. Свети отци казват, че когато изричаме тези думи, се озоваваме директно пред трона на Твореца, създателя на всички вселени, на този свят и на самия човек.
Смята се, че тази молитва е била завещана на християните още от времето на Апостолите. В онези библейски времена е било постановено вярващите в Единния Бог постоянно да я използват.
Великите учители на православието винаги подчертават, че Иисусовата молитва включва в себе си цялата същност на Евангелието. Tя отразява цялата вяра в Господа в едно изречение. В самото му сърце намираме Иисусовото име – името, пред което ще се преклони всяко коляно (Ис. 45:23). Така всеки път, когато човек го произнася, той утвърждава историческото събитие на Боговъплъщаването. С това се утвърждава, че Бог, Словото Божие, е станало човек. Христос (което означава “помазан от Бога”, “Цар на Небето и земята или само Бог) пък носи смисъла, че в него са се изпълнили старозаветните пророчества за идването на Месията.

Помилуй

Фразата „Помилуй ме“, изречена с дълбока вяра, търси помощ и благословия от Всевишния, като пренася благодатта от Бога – неговата милост и любов към човека. Самата дума се употребява във всички християнски църкви. Тя идва от гръцката дума, която се намира в Евангелието и в ранните литургии – eleison („елейсон”) и е от същия корен като „елеон”, означаващ маслиново дърво и неговото масло (елей).
Това дърво се среща на много места в библейските текстове. След потопа Ной изпраща птици, за да разбере има ли суша, и една от тях – гълъбът, се връща с малка маслинова клонка. За Ной и за всички намиращи се с него в кораба тази клонка е вест, че гневът Божи е стихнал и че Бог дава на човека възможност да започне начисто.

Техники

А що касае изпълнението на молитвата, също от източния мистицизъм прескачат различен тип физически техники от медитацията (ползват се броеници за концентрация), фокус на съзнанието (трябва да изчистим съзнанието си от всички мисли), дишане и т.н. Има теория, че когато човек казва Иисусовата молитва, той трябва да не очаква чудеса, а просто да е искрен и смирен. Само тогава по Божие допущение след време фокусът може да се измести от ума (разума, интелекта) към духовното сърце (сетивната част) и да започне да я казва със сърцето си. Оттук пък идва и другото име на молитвата „сърдечна“ или „умно-сърдечна“. Монасите на Света гора я казват всекидневно по стотици пъти, докато вършат своите всекидневни задачи, дори в кухнята, докато готвят. С нея викат Господа, „а когато извикаш Бога, когато призовеш името на Христос, Той идва там, където си“. “И заедно с яденето, което приготвяш, вътре влиза и Божията благодат“, казва архимандрит Андрей Конанос.
Чудотворци и светци учат още, че тези пет вълшебни думи от Иисусовата молитва намират процеп в телесната обвивка и на най-големия грешник и вкарват божествена светлина. Слиза Св. Дух, давайки на човека помощ, сила, закрила, утеха, любов, мъдрост и истина отвъд илюзията на нашия греховен свят.

Подобни статии