Наесен: Задължителни и избираеми от училищата мерки за безопасност

През новата учебна година ще има задължителни и избираеми от училищата мерки за безопасност, каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

Вълчев уточни, че задължителни в училищата ще бъдат здравните мерки, които ще са свързани с дезинфекцията, с носенето на лични предпазни средства, с миенето на ръцете и с осигуряването на топла вода и сапун във всяко училище. Избираемите мерки ще са свързани с това да се осигури, доколкото е възможно, невзаимодействие между паралелките и ако има едно болно дете, само паралелката да превключва в електронно обучение от разстояние. Тази стратегия ще се реализира различно в различните училища. Критичните зони в училищата са тоалетните, столовите и коридорите.
В училищата ще трябва да се носят маски във всички закрити помещения, с изключение на класните стаи и физкултурните салони. В тях учениците може да са с маски, но няма да бъдат задължителни и може да ги свалят, обясни министър Вълчев. Той каза, че в останалите закрити помещения, най-вече в коридорите и тоалетните, учениците трябва да са с маски. Това важи за всички ученици, а във всички училища ще има и резервни маски. Началните учители, които преподават на един клас, няма нужда да носят маски, но тези учители, които работят с различни класове, най-вероятно за тях ще бъдат купени шлемове, защото те са по-удобни при преподаването.
Всеки учебен ден ще започва с кратка беседа за напомняне на правилата за безопасност в училищата. На влизане в училищата няма да има задължителен термоскрининг, но ще има т.нар. медицински филтър - преглед за симптоми, който може да се прави на училищните входове или в първия час, като при необходимост ще се уведомяват родителите и РЗИ. Очаква се тестовете за коронавируса да са безплатни за учителите и учениците, каза министърът.
По повод исканията на родители децата им да учат дистанционно през новата учебна година, министър Вълчев каза, че има няколко възможности, но дискусионният въпрос е дали това да бъде само по медицински причини. През тази година за децата със специални образователни потребности ще има повече възможности, ако се налага да отсъстват по медицински причини, както и по медицински причини, свързани с родителите им. Ще предоставим списък с тези заболявания, за да се преминава по-лесно към дистанционно обучение и към друга образователна форма. Едната възможност е за запазването на дневната форма, като ученикът от вкъщи ще участва в учебните часове и ще е част от класа. Това ще се организира от училищата - чрез виртуална връзка, в реалната класна стая. Участието на учениците в такива образователни форми ще става по медицински причини, а не въз основа на "личен страх", обясни министърът. Той каза, че се попълва списъкът със заместващи учители, като в него ще бъдат включени и студенти.

Подобни статии