Наглост: Енергото поиска двойно поскъпване на нощния ток

Енергодружеството, снабдяващо битовите потребители в Западна България, поиска почти двойно поскъпване на нощната тарифа. Това става ясно от внесено в КЕВР от ЧЕЗ заявление за регулираните цени на електроенергията за домакинствата от 1 юли 2021 г.

Приемането на искането на ЧЕЗ Електро ще доведе до ръст на дневната тарифа само с 0,1 стотинка на киловатчас, нощната обаче ще скочи с 4,8 стотинки за киловатчас или с 44% нагоре. В момента одобрените от регулатора цени на дружеството са 0,14072 лева за киловатчас дневна и 0,05997 лева за киловатчас нощна тарифа за регулаторния период, който приключва в края на юни 2021 г.

От ЧЕЗ България коментират, че със своето заявление елиминират кръстосаното субсидиране на цената на електроенергията за битовите потребители. Реално обаче то вече не е възможно, защото всички стопански потребители вече са на свободния пазар.

Според написаното в ценовото предложение на дружеството при средно потребление на едно домакинство от 270 квтч на месец при двутарифно таксуване (200 квтч дневно и 70 квтч нощно потребление), увеличението на сметката ще бъде с около 3.60 лева без ДДС, а при еднотарифно измерване тази сума ще намалее с близо 3.90 лева без ДДС.

Цената за разпределение през мрежата на ЧЕЗ Разпределение отражението ще бъде в рамките на 0,37 стотинки за киловатчас, отчитат още от компанията. В момента цената за достъп до мрежата на ЧЕЗ Разпределение за битовите абонати е 0,0568 лева за киловатчас.

EVN България Електроснабдяване предлага цена от 0,14118 лева за киловатчас дневна и 0,05873 лева за киловатчас нощна тарифа за своите битови клиенти от новия регулаторен период. Това означава, че няма промяна в цената на дневната тарифа. От 1 юли 2020 година нощната тарифа се таксува по 0,05787 лева за киловатчас. От дружеството предлагат една цена за достъпа до мрежата на Електроразпределение Юг - 0,02617 лева за киловатчас.

Предложеният нов начин на калкулиране на цена достъп за битови клиенти има като ефект по-ниска цена за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на ниско напрежение, отбелязват от EVN и допълват, че по този начин ще има повече прозрачност и справедливост за ползващите мрежата на дружеството. С прилагането на този модел цените за мрежови услуги ще бъдат разходно ориентирани и вече ще зависят не от консумацията, а от това какъв капацитет от мрежата всеки обект ангажира и от нивото на напрежение.

От "Енерго-Про" са изчислили, че новите им цени за регулирания пазар ще доведат до общо поскъпване на тока с 1,62 на сто. Това е малко под предварително обявеното намаление преди месец за поскъпване с 1.7 процента. Поисканата от тях сега дневна тарифа е 0.14517 лв./квтч, а нощната е 0.05664 лв. Това обаче са цените без таксите за достъп и пренос през мрежата, за които се предлага повишение с 1.45% спрямо действащите цени. Това се отразява с 0.37% на заявените крайни цени, посочват от дружеството.

Подобни статии