Населението на област Видин е намаляло с повече от 25% за едва 10 години

Населението на област Видин е намаляло с над една четвърт за 10 години, каза за БТА Цветан Цветков , началник на отдел "Статистически изследвания - Видин". Област Видин е най-малка по брой жители и с най-застаряващо население в България , сочат предварителните данни от преброяването към 7 септември м.г. Жителите на цялата област са малко над 74 000.

От предишното преброяване досега, населението се е стопило с 26 000. Причината е отрицателния естествен прираст и застаряващото население, допълни Цветан Цветков. Застаряващото население води до ниска раждаемост и висока смъртност. По-малко от 600 деца се раждат за година в областта, за разлика от броя на починалите, които за година са над 2000. По-малко от 10 000 са децата, а една трета от хората в областта са над 65-годишна възраст, допълни Цветков. В област Видин населението до 17-годишна възраст е само 9444 души. На възраст между 18 и 64 години са 40 974 души, над 65-годишна възраст - 24 075 души. Демографските процеси са едни от най-трайните. Въпреки обезлюдяването, има и положителна тенденция, сочи годишната демографската статистика. Намалява броят на хората, които напускат региона, каза още Цветков.
За разлика от броя на населението, където Видинска област е на последно място в страната, по жилищен фонд региона не е на дъното на статистиката. В селата има повече къщи, отколкото жители, сочат данните от последното преброяване. Сградите в областта са малко над 52 000, съответно със 70 610 жилища. Според Цветков това е нормално, в смисъл, че голяма част от селата в региона са обезлюдени, но сградения фонд съществува, независимо, че не се обитава.
През месец март се очакват окончателните резултати от преброяваното в страната, допълни началникът на отдел "Статистически изследвания - Видин" към Националния статистически институт

Подобни статии