Наши учени дирят черни дупки и Големия взрив, разплитат тъмната материя в Космоса

Астрономите ни ще тестват теорията на Айнщайн в проект на НАСА

Група наши млади учени ще търсят черни дупки и следи от Големия взрив в проект на НАСА и Европейската космическа агенция.

Причината е, че научната „Софийска група на относителността“ от Физическия факултет на Софийския университет стана член на консорциума LISA, съобщи пресцентърът на висшето училище.

Консорциумът е космическа мисия на НАСА и ЕСА, посветен на лазерната космическа антена, предназначена да регистрира гравитационни вълни в Космоса.
Това ще става чрез три сателита на хелиоцентрична орбита, разположени във формата на равностранен триъгълник на разстояние 2,5 милиона километра един от друг и комуникиращи с лазерни лъчи. Тази дължина е внимателно избрана, за да позволи наблюдение на повечето интересни източници на гравитационни вълни в целевата честотна лента, казват от СУ.

Чрез участието си учените ни ще имат възможност да изучават онези обекти и явления във Вселената, които са невидими с други средства, като черни дупки, Големия взрив и други все още неизвестни обекти. Те ще могат да направят прецизна проверка на общата теория на относителността и търсене на нова физика, свързана с тъмната материя и тъмната енергия, както и със съществуването на нови фундаментални полета в природата

Чл.-кор. проф. Стойчо Язаджиев, в качеството си на ръководител на групата, получава статут на пълноправен член на LISA, а останалите представители - статут на асоциирани членове. Групата ще работи под шапката на LISA в две направления: фундаментална физика и релативистка астрофизика. Изборът на групата за член на такъв грандиозен проект e световно признание от най-висок ранг за постиженията в областта на гравитацията и релативистката астрофизика в България и издига престижа на Физическия факултет и на Софийския университет, отбелязват от СУ.

Подобни статии