Наши учени помагат за закриването на мините в Саксония

Томас Шмит и Мария Габриел в Стара Загора

Български учени от Тракийския университет ще се включат в помощ на Германия за закриването на мините в област Саксония.

„Съществуващите в момента на територията ни два комплекса за добив на въглища, където пряко са заети около 17 000 души, ще бъдат закрити през 2038 година и за това ще бъдат използвани 10 млрд. евро, от които 6,5 млрд. ще дойдат пряко от бюджета на Германия“, съобщи при посещението си в Стара Загора министърът на регионалното развитие на област Саксония Томас Шмит. Той и 15 специалисти и експерти в различни области на науката взеха участие в дискусия на тема „Трансформация на икономическия модел към нисковъглеродна биоикономика, кръгова икономика, основана на науката, иновациите и дигитализацията“, организирана от Тракийския университет съвместно с еврокомисаря Мария Габриел. Немският политик изрази становището, че са налице достатъчно сериозни основания за сътрудничество с учените от Тракийския университет при намирането на трайни решения на проблемите около Зелената сделка.

 

Подобни статии