Николай Денков: Основната ни цел е осигуряването на присъствено обучение

Снимка: БГНЕС Николай Денков

Основната ни цел е осигуряването на максимално, продължително, присъствено обучение през предстоящата нова учебна година. За тази цел разработихме насоки за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка, като техният първи вариант, проект, е изпратен за съгласуване в Министерството на здравеопазването (МЗ).

Документът ще бъде обсъден и в Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование, каза служебният министър на образованието и науката проф. Николай Денков в парламентарната зала на Народното събрание.
Той представи насоките на МОН за подготовката на образователните институции за посрещането на новата учебна година в условията на пандемия, а вносител на изслушването е народният представител Елисавета Белобрадова от "Демократична България".
Разписаните в насоките задължителни и препоръчителни мерки осигуряват условия за преминаване към обучение в електронна среда само в краен случай, и най-вече на локален принцип - на отделен клас, отделно училище, или на училища в отделно населено място. Образователните институции в цялата страна ще бъдат затваряни само при крайна необходимост, при тъмночервено ниво на заболяемост, каза министър Денков. Той съобщи, че са разработени четири варианта за работа на училищата, детските градини и на центровете за подкрепа на личностното развитие през новата учебна година. Те са на базата на здравните показатели за заболеваемостта от COVID-19, според сценариите на МЗ за развитието на пандемията.

Изключително важно за безопасното преминаване на новата учебна година е ваксинирането на педагогическия и на непедагогическия персонал, като към началото на юли т.г. са имунизирани едва 30 процента от учителите и 40 процента от директорите, каза служебният министър на образованието и науката проф. Николай Денков в парламентарната зала, представяйки насоките на МОН за подготовката на новата учебна година в условията на пандемия.
Той припомни, че повече от месец МОН организира активна разяснителна кампания по темата за ваксинирането в образованието. Вече са били направени над 40 регионални срещи, в които са се включили над 85 процента от директорите на училищата и детските градини. В тези срещи са участвали и над 20 медицински специалисти, които са отговаряли на въпроси за ваксинацията. Срещите по темата продължават.
За да стимулираме образователните институции, достигнали 70 процента ваксиниран персонал, въведохме специални свидетелства, като досега са издадени 34 такива документа, а броят на подадените заявки продължава ежеседмично да нараства, каза образователният министър.
В края на август Министерството на образованието и науката ще направи ново проучване за нивата на ваксиниране в образователната система, съобщи министър Денков.
Той каза, че за безпроблемно обучение в електронна среда МОН ще осигури недостигащите 40 000 електронни устройства. Вече са поръчани 15 500 преносими компютъра по действащи договори и се очаква те да пристигнат в училищата до края на септември. Миналата седмица обявихме обществена поръчка за 24 500 таблета, които ще бъдат доставени през октомври. Работим и за гарантирането на достъп на всички ученици до интернет и осигуряваме методична помощ на учителите за развитие на дигиталните компетентности и за разработването на онлайн уроци, обяви министър Николай Денков.
За преодоляване на образователните неравенства и в присъственото, и в електронното обучение, МОН смята, че изключително важна е ролята на образователните медиатори. За тази цел сме осигурили заплащането на техния труд до края на януари 2022 г., с допълнителни европейски средства по проекта "Подкрепа за успех". Това ще бъде приоритетна мярка и по новата европейска програма за образование /2021-2027 г./, каза министър Денков.

Подобни статии