Ниско остава нивото на безработицата у нас през октомври

Равнището на регистрираната безработица в страната се запазва без промяна и през октомври, като остава на рекордно ниското ниво от 4.7 процента, сочат данните от административната статистика на Агенцията по заетостта, съобщиха от пресцентъра на Агенцията.

Спадът на годишна база е с 2.2 процентни пункта. В сравнение с края на октомври 2019 г., като цяло рекордна по ръст на заетостта, равнището на безработицата също се понижава значително - с 0.9 пункта.
Регистрираните безработни в края на октомври са 155 263, което е с едва 327 повече от септември и със 72 646, или с 31.9 на сто, по-малко в сравнение с година по-рано. В бюрата по труда през октомври са се регистрирали нови 25 332 безработни, като те са с 3595 повече спрямо предходния месец, а спрямо октомври 2020 г. се наблюдава спад от 7047 души. Други 575 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в Агенцията по заетостта през месеца.
През октомври 15 319 безработни са започнали работа. Данните от административната статистика на Агенцията по заетостта отчитат намаление на броя им с 3212 спрямо септември и със 7726 спрямо същия месец на предходната година, което съответства на намалелия брой на регистрираните безработни. Своето ново работно място чрез бюрата по труда са намерили и други 238 души от групите на пенсионерите, учащите и заетите.
Общо 76 процента от започналите работа през октомври са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост - 20,8 на сто, следван от търговията - 15,8 на сто, хотелиерството и ресторантьорството - 7,3 на сто, държавното управление - 5,6 на сто, образованието - 5,5 на сто, строителството - 5,3 на сто, административни и спомагателни дейности - 4.3 на сто, и др.
Общо 3670 безработни от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца - 960 по програми и мерки за заетост, и 2710 - по схеми на оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" (ОП РЧР). Схемата "Заетост за теб" по ОП РЧР, която стартира през септември 2020 г. като антикризисна мярка, е осигурила работа на малко над 41 000 безработни, като само през октомври са сключени трудови договори с нови 1603 хора без поминък.
Продължава предоставянето на средства по добре познатата вече антикризисна мярка 60/40, като с ПМС 322 от октомври 2021 г. срокът й бе удължен до края на годината. От 12 октомври, когато започна новата процедура, до края на месеца, бюрата по труда са одобрили 1320 заявления на работодатели за запазване на заетостта на близо 42 000 души, работили през август и септември.
Заявените работни места на първичния пазар на труда през октомври са 11 755, или с 5441 по-малко от предходния месец и с 8068 по-малко спрямо същия месец на 2020 г., което е типично за есенно-зимния сезон. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (29.3 на сто), следват търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (14.7 на сто), административните и спомагателните дейности (10.4 на сто), държавното управление (8 на сто), хотелиерството и ресторантьорството (7.3 на сто) и образование (7.1 на сто).
Най-търсените от бизнеса професии през месеца са: машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; строители; продавачи; работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; работници по събиране на отпадъци; металурзи, машиностроители /и сродни на тях/ и занаятчии; квалифицирани работници по производството на храни, облекло, дървени изделия; водачи на МПС и подвижни съоръжения; персонал, полагащ грижи за хората; стопански и административни специалисти.

Подобни статии

 • Подаваме документи за данъчни облекчения за деца до 18 години

  Подаваме документи за данъчни облекчения за деца до 18 години

  Данъчното облекчение за едно дете за 2021 г. е увеличено от 20 лева на 450 лева, а за отглеждане на дете с увреждания - от 200 на 900 лева. Това припомнят от Конфедерация на труда „Подкрепа“ и съветват работещите родители да се възползват от тази законова възможност.

  73
 • Над 250 000 нови безработни насред пандемията

  Над 250 000 нови безработни насред пандемията

  Новорегистрираните безработни в цялата страна за периода от края на декември 2020-а година до 21-и ноември надхвърлиха 250 000 души. За същия период започналите работа чрез бюрата по труда са малко над 206 000 души. Това показват най-новите данни от специализираното наблюдение на НСИ и Агенцията по заетостта заради пандемията COVID - 19.

  75
 • Вижте с колко се увеличават пенсиите от Нова година

  Вижте с колко се увеличават пенсиите от Нова година

  От 25 декември 2021 година влизат в сила важни промени в пенсионното законодателство, които ще повлияят върху размера на пенсиите. Очаква се средният размер на пенсията да достигне 573 лева през януари 2022 г., показват изчисленията на експертите на Националния осигурителен институт, направени по запитване на БТА.

  104