Някой си К., уморен до смърт... и пътят му към Нищото

Опитът да бъде преразказан Кафка, удря на камък

Вълшебната поредица на издателство "АТЛАНТИС-КЛ" добави истински бисер в заглавията си - „Замъкът“ (Оригиналът) от Франц Кафка. Ако искате да напрегнете мозъка си, можете да се опитате да преразкажете „Замъкът“. Разбира се, след като го прочетете. Но, това никак няма да е проста задача. Преценете сами.

Някой си К., уморен до смърт, пристига пеш в някакво затънтено село, появявайки се буквално от Нищото. От този момент за него вече няма друга действителност освен странната и лишена от логика реалност на селото и на разпростряното върху това село всевластие на Замъка. А поведението на К., желанието му да се утвърди в тази действителност, нито е мотивирано, нито е свързано с нещо друго, освен с непрестанно движещото го чувство на странна тъга, на усещането за изоставеност, за враждебност на обкръжението му и успоредно с това – с неистовата жажда за човешка близост, за човешка топлина.

Книгата излиза в поредицата “Вълшебната планина” , в която издателството предлага съвременна проза от Германия, Австрия и Швейцария. Следващите очаквани заглавия от поредицата са: „Бетон“ от Томас Бернхард, „Красива двойка“ от Герт Лошюц, „Варницата“ от Томас Бернхард.

Ива Иванова е сред утвърдените български преводачи от немски език. Двукратен носител (1985 и 2014 г.) е на Наградата на Съюза на преводачите в България. Освен много произведения на Кафка и на Стефан Цвайг, тя е превела и творби на Елиас Канети, Макс Фриш, Лион Фойхтвангер, Уве Тим, Юли Це, Зилке Шойерман, Рафик Шами, Мирко Боне и др., споделят от издателството.

Другите за него

  • „Творчеството на Кафка ни отвежда до пределите на човешката мисъл. Влагайки най-дълбок смисъл в тази дума, можем да кажем, че всичко в това творчество е изначално. Във всеки случай то излага напълно цялостно проблема за абсурда. Ако съотнесем тези заключения към тайния смисъл на „Замъкът“ и непрестореното майсторство, с което той е прокаран, ще осъзнаем цялото му величие“, казва Албер Камю
  • "Сред големите творби на Кафка няма по-загадъчна и красива от „Замъкът“, според Херман Хесе

Авторът: Всичко без изключение да се изгори!

Известно е, че Макс Брод, най-близкият приятел на Франц Кафка, е трябвало да изпълни изричната молба на автора „всичко без изключение да се изгори…” За щастие до „аутодафето” не се стига и много скоро след кончината на Кафка Брод започва да публикува творчеството на гениалния си приятел. Той обаче подлага ръкописа на съществено редактиране, нанася доста поправки и в резултат редица стилистични особености на автора претърпяват сериозна трансформация. Не липсват и немалко погрешни прочити на ръкописа, които на места изкривяват достатъчно сериозно смисъла на отделни сцени и фрази. Преведено от автентичния ръкописен оригинал, настоящото издание държи сметка за своеволните на места намеси на Макс Брод и до голяма степен възстановява първоначалния замисъл на Кафка. Нещо повече, наред с онасловяването и преподреждането на отделните глави, както и с недогледаните от Брод, но типични за Кафка „емендации“, в книгата се предлагат и варианти на фрагменти от романа, и зачеркнати от самия автор пасажи, с което представата за големия писател става още по-пълна.

 

Из послеслова на Любомир Илиев към настоящото издание

 

Подобни статии