НОИ праща 44 000 на санаториум

Право на помощта ще имат хора с обща заболяване, в майчинство или пострадали при трудова злополука.

Започна изпълнението на програмата за профилактика и рехабилитация за 2021 г, съобщиха от пресцентъра на Националния осигурителен институт (НОИ).

За нейната финансова реализация в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2021 г. са предвидени 22 103 061 лв.
Очаква се около 44 000 души да ползват парични помощи за профилактика и рехабилитация през тази година.

Цена

Програмата за един човек е с продължителност 10 дни, като цената на нощувките и частичната помощ за храна в размер на 7.00 лв. за всеки ден от престоя се поема от средствата на държавното обществено осигуряване. Всяко лице, за сметка на бюджета на ДОО, има право да ползва до четири основни диагностични и терапевтични процедури дневно. Вече са подписани договорите с 22 юридически лица за общо 52 заведения, изпълнители на програмата.

Правоимащи

Право на парична помощ за профилактика имат осигурените лица за общо заболяване, майчинство и/или трудова злополука и професионална болест. За тях трябва да са внесени или дължими осигурителни вноски за шест последователни календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда рехабилитацията. Заболяването трябва да е диагностично уточнено и лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.

Инвалидност

Правоимащи са и хората, които получават лична пенсия за инвалидност. Условието за тях е да не са навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, срокът на инвалидността в експертното решение да не е изтекъл и лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.
Подробностите за условията за ползване на програмата, изпълнителите на дейността, необходимите документи и заболяванията, за които се провежда профилактика и рехабилитация, се намират в меню "Обезщетения", подменю "Профилактика и рехабилитация" на интернет страницата на Националния осигурителен институт.

Подобни статии