НОИ прогнозира увеличение на пенсиите средно с 84 лв. догодина

НОИ прогнозира увеличение на пенсиите средно с 84 лв. догодина

Пенсиите ще се вдигнат средно с 84 лв. догодина, заради предстоящото вдигането на тежестта на стажа от 25 декември в края на тази година. Това става ясно от данните на Националния осигурителен институт.

Според разчетите на НОИ увеличението ще е 87 лв. през 2023 г. и 91 лв. през 2024 г. Това означава, че според прогнозата на осигурителния институт средната пенсия през 2022 г. ще е 588 лв., през 2023 г. – 628 лв., а през 2024 г. – 669 лв.

Предвидени са и средства за увеличение размера на социалната пенсия за старост от 148,71 до 170,00 лв. Процентът за година осигурителен стаж се увеличава от 1,2 до 1,35 на сто за всяка година осигурителен стаж без превръщане и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж без превръщане. За останалата част от зачетения осигурителен стаж процентът остава 1,2 на сто, сочат още данните на НОИ.

От 16 септември 2021 г., Народното събрание прие увеличение на размерите на социалните пенсии за инвалидност, увеличавайки процента по чл. 90а от Кодекса за социално осигуряване. Така размерът на социалната пенсия за инвалидност за лицата с трайно намалена работоспособност и степен на увреждане над 90 на сто вече е 135 на сто, а за лицата с трайно намалена работоспособност и степен на увреждане от 71 до 90 на сто– 125 на сто от социалната пенсия за старост.

Преди промените процентите бяха съответно 120 на сто и 110 на сто, т.е. постига се ръст съответно от 12,5 на сто (от 178,45 лв. до 200,76 лв.) и 13,6 на сто (от 163,59 лв. до 185,89 лв.), пише още в бюлетина на НОИ.

В дългосрочен план, пакетът от мерки води до трайно увеличение на разходите за пенсии – както в абсолютен размер, така и като дял от брутния вътрешен продукт. Ефектът ще отслабва, достигайки 1,2 пункта от брутния вътрешен продукт след 2025 г., 1,1 пункта през 2042 г., 1,0 пункта през 2056 г. и задържайки се трайно около тази стойност до края на прогнозния период през 2070 г., прогнозират от нститута.

Подобни статии