Нова международна стратегия ще се занимава с тревожното намаляване на биоразнообразието

Проект за ново международно споразумение цели да бъде спряно катастрофалното намаляване на биоразнообразието, съобщи ДПА.

Целта е да бъдат опазени и защитени поне 30 процента от зоните на сушата и в океаните, които са особено важни за биоразнообразието. Надеждата е светът отново да заживее в хармония с природата до 2050 г., заяви Елизабет Марума Мрема, ръководител на секретариата на Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие.
"Без биоразнообразие няма живот", добави тя.
Очаква се споразумението да бъде прието през октомври в Кунмин, Китай, на 15-ата Конференция на ООН за биоразнообразието.
Поставените цели до 2020 г. не бяха изпълнени, пише в доклада за състоянието на биоразнообразието.
"Това е последният шанс, който получаваме, загубата на биоразнообразие е най-лошата в историята на човечеството, добави Мрема.
Световният фонд за дивата природа определи плановете като недостатъчни, като в коментар за ДПА каза, че стратегията не е достатъчно амбициозна.
Фокусът на конференцията в Кунмин ще е върху тревожното намаляване на биоразнообразието в целия свят, включително загубата на хабитати, видове и генетично разнообразие, което е вредно не само за природата, но и застрашава прехраната на хората.
Целта на споразумението, чийто проект беше публикуван вчера, е подписалите го 196 държави да разработят национални и регионални планове за действие и да актуализират своите стратегии.

Подобни статии