Новите източници на приходи за ЕС за финансиране на колективния заем все още не са ясни

ЕС предвижда да намери нови източници на приходи, за да погаси огромния заем, който ще послужи за финансиране на икономическото възстановяване и да смекчи тежестта върху страните членки, информира Франс прес. Осъществяването на подобен план обаче крие много неясноти.

Погасяването на дълга трябва да започне от 2026 година, в края на многогодишната финансова рамка (2021- 2027 година), договорена от 27-те страни членки след срещата на върха, която се превърна в истински маратон.

В момента основният източник на приходи за ЕС идва от националните вноски на страните членки. Сумата варира от година на година: през 2018 година вноските са осигурили 77 процента от приходите (65,9 процента от плащанията са извършени въз основа на брутния национален доход, а 11 процента от приходи от ДДС). Към тях се прибавят митата и различни други източници. Дискусиите за данъчното облагане винаги са трудни, тъй като трябва да се приемат единодушно.

 

Данъкът върху пластмасата а е в най-напреднала фаза

 

Данъкът върху нерециклируемата пластмаса буди най-малко полемики. ЕС залага на въвеждането му от 1 януари 2021 година.

Решението за забрана на пластмасата за еднократна употреба беше взето само за шест месеца.

Този данък ще се плаща от страните в зависимост от теглото на нерециклираните пластмасови отпадъци и с механизъм , чрез който ще се избегнат прекомерни вноски.

ЕК залага на относително стабилни приходи за периода 2021- 2027 година, между 4 и 8 милиарда евро годишно.

Тези приходи обаче ще се понижат с увеличаването на рециклирането в ЕС.

 

Приходите от въглерод за една устойчива Европа

 

Въглероден данък (или механизъм за корекция на въглеродните граници Ц бел.АФП), за да се избегнат разлики в цените на продуктите, произведени в региони, в които законодателството в областта на околната среда не е толкова строго и преглед на европейския въглероден пазар (или системата на търговия с квоти на емисии парникови газове): едното не може без другото, за да се изгради устойчива и конкурентоспособна Европа, уверява председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен.

ЕК ще представи през първите шест месеца на 2021 година предложение за механизма за корекция, който от дълго време се ползва с подкрепата на Франция, за да може да бъде въведен най-късно на 1 януари 2023 година.

Разработването му обаче ще бъде сложно, ако ЕС иска да спазва правилата на международната търговия.

Въглеродният пазар, който дълго време беше слаб, претърпя реформи няколко пъти и допринесе за стабилизиране на цената на въглерода до над 20 евро. Така бяха накарани да плащат големите потребители на енергия (електрическите централи и промишлените предприятия).

Очакваната реформа предвижда плащането да обхване въздушния и морския сектор. Все още обаче няма конкретни дати кога ще се случи това.

Германия вече привества идеята, тъй като е предвидила в плановете си за енергиен преход да използва приходите от търговията с емисионни квоти, които ще получи.

Въглеродният данък би могъл да донесе между 5 и 14 милиарда евро годишно, а разширяването на покритието на въглеродния пазар - около 10 милиарда годишно.

 

Данъкът върху дигиталните гиганти - политическо предизвикателство

 

Предложението за цифров данък трябва да бъде придвижено през първата половина на 2021 година, за да влезе в сила през 2023 година.

ЕК прогнозира, че цифровият данък за компаниите, чийто годишен оборот е над 750 милиона евро, би могъл да носи до 1,3 милиарда евро годишно

Подобен данък ще бъде въведен основно по политически причини и заради равнопоставеността, каза високопоставен представител на ЕК.

Тази идея може да срещне съпротивата на страни, където се намират централите на тези големи компании благодарение на насърчително национално данъчно облагане, по примера на Ирландия.

 

Данъкът върху финансовите трансакции е отложен за по-късно

 

Въпреки че често е обсъждана от страните от ЕС, темата за този данък не успя да ги обедини около единна позиция през последното десетилетие.

В своите заключения 27-те страни споменават тази опция в контекста на многодишния бюджет , който ще последва (след 2027 година) и в който ЕС ще се опита да въведе други ресурси , които биха могли да включват и данъка върху финансовите трансакции.

Според евродепутата Пиер Ларутуру подобен данък би могъл да носи годишно между 57 и 60 милиарда евро.

Подобни статии