Ново ръководство поема НДК

Националният дворец на културата (НДК) има ново ръководство. След като през август тази години предишното подаде молби за освобождаване пред министъра на културата, сега поста на изпълнителен директор поема Пени Раева. В състава на новия Съвет на директорите на НДК влизат още Росица Велкова и Елена Карапаунова.

Пени Раева е от София. Има две магистратури – по „Френска филология” и по „Международни икономически отношения и външноикономическа дейност”. Работила е в международната заемна служба на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” и като преподавател в Техникума по полиграфия и фотография.

В периода 1985-2011 г. заема различни длъжности в НДК, сред които и заместник генерален директор.

В периода 2012-2013 г. работи в Постоянното представителство на България към ЕС в Брюксел, от 2013 до 2014 г. е Изпълнителен директор и член на УС на НДК, а от 2014 до 2015 г. е финансов директор на „ТТ” ЕООД.

Пени Раева е член на УС на БХК и на Българската фестивална асоциация.

Росица Велкова, която е част от Съвета на директорите, е магистър по финанси на УНСС. Има 26-годишен опит в Министерството на финансите, където е заемала поста на зам.-министър на финансите (2017-2021), а към настоящия момент е директор на дирекция „Държавни разходи” в Министерство на финансите.

В периода 2008-2009 г. участва в групата на финансовите експерти и във Финансовата комисия на ЮНЕСКО в Париж, където се обсъждат бюджетни, финансови и административни въпроси на организацията. От 2000 до 2001 г. е зам.-председател на Държавна агенция за осигурителен надзор.

Другият член на съвета е Елена Карапаунова. Тя е магистър по счетоводство и контрол в УНСС. Дългогодишен служител на Министерство на икономиката, където от 2001 г. до момента е работила на различни ръководни позиции, които включват началник на отдел „Финансов”, главен счетоводител и директор на дирекция „Финансово-стопанска дейност и управление на собствеността” в Министерство на икономиката.

Преди това е работила като счетоводител в частния сектор. Има опит в управлението на проекти, финансирани по Структурните и Кохезиония фонд на ЕС. Преминала е обучения в областта на бюджетирането в публичния сектор.

Подобни статии