Новоизбрани са 14 академици и 20 член-кореспонденти, от които трима са на възраст до 50 години

Приключи конкурсът за избор на академици и член-кореспонденти на БАН. Новоизбрани са 14 академици и 20 член-кореспонденти, от които трима са на възраст до 50 години, съобщи пресцентърът на Българската академия на науките /БАН/.

В Отделението "Изкуство и изкуствознание", в направлението "Изкуство", днес Събранието на академиците избра за член-кореспондент Георги Господинов Георгиев. Роден е през 1968 г. Той е поет, писател и литературовед. Автор е на повече от 15 книги в различни жанрове - поезия, разкази, романи, пиеси, либрето за опера, изследвания на близкото минало, сценарии за филми. Романите му "Естествен роман" и "Физика на тъгата" са преведени на 25 езика в над 40 страни по света. "Сляпата Вайша", късометражен филм по неговия едноименен разказ, достигна до финалните номинации за "Оскар" през 2017 г. Работи в Института за литература при БАН.
В направлението "Изкуствознание" за член-кореспондент е избран Мирослав Иванов Дачев. Той е роден е през 1962 г. Работи в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов", като професор по семиотика на изкуството; член е на факултетния съвет "Екранни изкуства"; член е на академичния съвет на НАТФИЗ; ръководител е на Консултативния съвет към ректора "Стратегия и развитие"; ръководител е на катедрата "Световна култура". Водещи са интердисциплинарните му изследвания по семиотика на изкуството. Сред научните му трудове с особена тежест е многотомната поредица "Атониада", посветена на изкуството и културата в манастирите на Свeта гора.
За първи път Събранието на академиците избра за член-кореспонденти на БАН учени до 50-годишна възраст, отбелязват от Академията.
В Отделението по природоматематически науки, в направлението "Математически науки", за член-кореспондент е избран Младен Светославов Савов. Роден е през 1978 г. Той е един от младите лидери, които дават тон в съвременната стохастика, развивайки нови направления в областта на теорията на вероятностите и стохастичните процеси. Развива и прилага нови методи, като използва удачно модерния апарат на функционалния анализ, специални функции, комплексен анализ, интегрални уравнения, Тауберови теореми, теория на разпределенията и целия арсенал на теория на вероятностите. Савов е успял да даде отговор на проблем от 60-те години на миналия век и да направи пробиви в решаването на отворени проблеми на Бенджамин и Берестики, Еванс и Винкел.
В направлението "Физически науки" за член-кореспондент е избран Стойчо Стоянов Язаджиев. Роден е през 1972 г. Работи в областта на теоретичната и математическа физика. Научните му приноси са свързани с теорията на гравитацията, релативистката астрофизика, космологията и теорията на черните дупки. Създава ново направление във физиката на черните дупки и тяхната астрофизика. Създател е на научна школа по релативистка астрофизика и математическа гравитация (математическо изследване на уравненията на Айнщайн и техните модификации). Работи в Института по математика и информатика на БАН, и в Софийския университет "Св. Климент Охридски".
В Отделението "Медицински науки" за член-кореспондент е избран Николай Стефанов Габровски. Роден е през 1971 г. Той е един от водещите неврохирурзи в България, ползващ се с голям национален и международен авторитет. Развива научна дейност в различни области на неврохирургията, като невроонкология, съдова неврохирургия, гръбначна (спинална) хирургия, невротравматология. Осъществил е самостоятелно или в екип над 5000 интервенции при широк спектър мозъчни и гръбначни неврохирургични заболявания. Пионер е в различни аспекти на навигираната гръбначна хирургия и роботизираната неврохирургия. Работи като началник на клиника по неврохирургия на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов".

Подобни статии