НС одобри на първо четене Законопроект за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки

Народното събрание одобри на първо четене Законопроект за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки. Вносител е Министерският съвет.

В мотивите към законопроекта се отчита липсата на правна рамка, която да регламентира предоставянето на цифрово съдържание и цифрови услуги, както и фактът, че на национално ниво правната рамка не регламентира продажбата на стоки, съдържащи цифрови елементи.
Като конкретна причина вносителят изтъква необходимостта от транспониране в българското законодателство на разпоредбите на две европейски директиви, свързани с предоставянето на цифрово съдържание и цифрови услуги, както и с аспекти на договорите за продажба на стоки.
Двете директиви създават минимални стандарти за защита на потребителите, които ще трябва да бъдат спазвани от търговците при предоставянето на цифрово съдържание или цифрови услуги и при продажбата на стоки, в т.ч на стоки, съдържащи цифрови елементи, се посочва в мотивите към законопроекта.
В доклада на Комисията по икономическа политика и туризъм се изтъква, че общата цел на законопроекта е постигането на високо ниво на защита на потребителите и подобряване възможностите за осъществяване на търговска дейност на предприятията, предоставящи цифрово съдържание и цифрови услуги и продаващи стоки.
С приемането на единни, ясни и хармонизирани правила за предоставянето на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажбата на стоки в рамките на ЕС се очаква повишаване на доверието на потребителите при трансгранично предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и при продажба на стоки онлайн и съответно повишаване процента на българските потребители, които пазаруват онлайн от други държави-членки от ЕС, се посочва в доклада на ресорната комисия.

Подобни статии