НС прие законопроекта за изменение на Закона за бюджета на НЗОК за 2020 г.

Народното събрание прие единодушно на първо четене със 132 гласа "за" законопроект за изменение на Закона за бюджета на НЗОК за 2020 год. Промяната предвижда НЗОК да може за заплати дейност за минали периоди, която е отчитана от болниците като надлимитна дейност. Досега нямаше законова възможност НЗОК да заплаща тази дейност.

Средствата, които ще бъдат разплатени са в размер на близо 75 млн. лв. за дейности, отчетени като надлимитни от болниците за 2015 г. и 2016 г. С решение на Надзорния съвет на НЗОК заплащането ще се извършва в рамките на средствата за здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ за 2020 г., се посочва в доклада на комисията по здравеопазване.
Съгласно доклада стойността на незаплатената дейност над утвърдените стойности за 2015 г. е в размер на 50, 253 млн. лв., като стойността на неизплатените средства за главници по заведени дела срещу НЗОК е в размер на 22, 443 млн. лв., за 2016 г. сумата е 28, 627 млн. лв., съответно 15, 476 млн. лв. и за 2017 г. - 50, 182 млн лв., съответно 48, 922 млн. лв.
Към 31 март 2018 г. стойността на незаплатената дейност над утвърдените стойности възлиза на 6, 392 млн. лв., като за тази стойност няма данни за изплатени средства от НЗОК за главници по заведени дела, се посочва в доклада, който се позовава на данни от информационната система на НЗОК.

Подобни статии