Oбявяват Сакар планина за защитена зона

Предстои обявяването на територията на Сакар планина за защитена зона. Проектът на заповед за това намерение е публикуван на страницата в интернет на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково. На сайта на РИОСВ е качен и съкратен вариант на заповедта, както и карта на бъдещата защитена зона "Сакар планина".

Едномесечният срок на общественото обсъждане, в който заинтересуваните страни могат да представят мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно режимите, е изтекъл.
Ареалите, определени за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна обхващат пет населени места в община Любимец, 22 - в община Свиленград, 19 - в община Тополовград, шест - в община Харманли, землище на село в община Елхово и на две населени места в ямболската община Тунджа.
Още две защитени зони на територията на област Хасково и част от област Ямбол, но с по-малък териториален обхват, също предстои да бъдат обявени през тази година. Това са зоните "Ждрелото на река Тунджа" и "Остър камък" в община Харманли.

Подобни статии