Обмислят създаването на дирекция за правата на пациентите към МЗ

Да се създаде дирекция за правата на пациентите към Министерството на здравеопазването - това обсъдиха министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров и представители на пациентски организации.

По думите на д-р Кацаров дирекцията ще бъде ангажирана с това да предлага, провежда и анализира политиките по отношение правата на пациентите. На структурата ще се разчита и за експертна работа по нормативната и поднормативната уредба, касаеща сектор „Здравеопазване“. От пациентските организации са предложили бъдещата дирекция да се занимава и с медиация при възникнали спорове между засегнатите страни в сектора. В рамките на срещата е поставен акцент и върху темата за навременната обратна връзка по постъпили в министерството пациентски сигнали.

От ведомството уточняват, че на срещата са присъствали представители на Националната пациентска организация, пациентска организация „Заедно с теб“, Сдружението за развитие на българското здравеопазване, Националния алианс на хората с редки болести, сдружение „Ретина България“, Асоциацията на родителите на деца с епилепсия, Българската асоциация за закрила на пациентите, асоциация „Диабет“, Асоциацията на пациентите с автоимунни заболявания, сдружение „Българско общество на пациентите с пулмонална хипертония“, Асоциацията на пациентите с бъбречни заболявания. Очаква се до дни на сайта на Министерството на здравеопазването да се публикува за обществено обсъждане проект на устройствен правилник на институцията.

Подобни статии