Общият износ на България се увеличава с 22,4 на сто през януари-август, а вносът - с 26,4 на сто

През периода януари-август 2021 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 43 941,4 млн. лв., което е с 22,4 на сто повече в сравнение със същия период на 2020 година, съобщи Националният статистически институт. През август 2021 г. общият износ на стоки възлиза на 5 524,9 млн. лв. и нараства с 32,8 на сто спрямо същия месец на предходната година.

През периода януари-август 2021 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 48 273,5 млн. лв. (по цени CIF), или с 26,4 на сто повече спрямо същия период на 2020 година. През август 2021 г. общият внос на стоки нараства с 35,6 на сто спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 6 240,1 млн. лева.
Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари-август 2021 г. и е на стойност 4 782,1 млн. лева. През август 2021 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) също е отрицателно и е на стойност 715,2 млн. лева.
През периода януари-август 2021 г. износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 20,5 на сто в сравнение със същия период на 2020 г. и е на стойност 14 697,6 млн. лева. През август 2021 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 45,7 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 989,3 млн. лева.
Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари-август 2021 г. се увеличава с 28,8 на сто в сравнение със същия период на 2020 г. и е на стойност 19 255,2 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Руската федерация, Китай и Украйна. През август 2021 г. вносът на стоки в България от трети страни нараства с 56,2 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 773,5 млн. лeвa.
Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари-август 2021 г. е отрицателно и е в размер на 4 557,6 млн. лева. През август 2021 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни също е отрицателно и е на стойност 784,2 млн. лева.

Подобни статии