Общо 34 288 ученици участват в обучения за повишаване на дигиталните им умения за работа с образователни платформи

Общо 34 288 ученици са включени в обучения за повишаване на дигиталните им умения за работа с образователни платформи. В занятията участват 13 547 първокласници, с които се работи за по-плавен преход от предучилищното към училищното образование в електронна среда. В обученията се включват и по-големи ученици, които са изпитали затруднения при ученето от вкъщи, деца от уязвими групи, и тези с родители без компютърна грамотност, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката /МОН/.

За постигане на по-голяма ефективност заниманията са в малки групи от средно по петима души. До момента са издадени 25 216 сертификата на деца, успешно преминали курсовете.
Обученията се реализират по проекта "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи", чиято цел е да не се допусне прекъсване на образователния процес в условията на кризи и да се предотврати отпадането на ученици от системата на образованието.
Организират се също краткосрочни обучения за родители, учители и образователни медиатори. До момента 6635 учители са взели участие, от които 5569 са придобили сертификати. Те са повишили компютърните си умения в учебния процес - използват образователни ресурси за преподаване, обработват данни, подготвят презентации и т.н.
В занятията са участвали и 9874 родители и образователни медиатори, които са имали затруднения при подпомагането на децата при онлайн ученето.
Отделно по проекта се осигурява и техническо оборудване за образователната система. До момента са доставени 85 689 технически устройства - лаптопи и таблети, от които 64 997 са за ученици и 20 692 са за учители. Предоставени са и 1403 универсални шкафа за зареждане на устройствата, информират от МОН.

Подобни статии