Около 40 вида световно застрашени животни се срещат в България

Около 40 от световно застрашените видове животни се срещат и в България. Повечето от тях са безгръбначни. Има и бозайници (европейският лалугер е включен в списъка от 2020 г.), както и риби (есетрови – в Дунав). Това съобщи пред Радио София Мария Качамакова, експерт към Световния фонд за дивата природа (WWF).

Тенденцията е негативна за повечето видове, а причините са различни, включително и бракониерството.

За някои изчезнали животни на българска територия се появяват съобщения – очевидно при преминаването им от съседни страни, например - европейски рис, бобър.

Ако човек не знае как да постъпи, когато забележи животно в беда, добре е да се обади на районната инспекция по околната среда, препоръча Качамакова.

Тя припомни подобен случай, при който бяха спасени 3 мечета. В момента те са в специализиран център в Гърция и напролет ще бъдат върнати в България, научени да се грижат за себе си в естествена среда.

Подобни статии