Омбудсманът изпрати препоръка до МОН за правилата за балообразуване при кандидастване във ВУЗ

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до министъра на образованието и науката в служебния кабинет Николай Денков с настояване за стартиране на широка информационна кампания и при необходимост промяна на правилата за балообразуването при кандидатстване във висши учебни заведения (ВУЗ), съобщиха от институцията на омбудсмана.

Повод за препоръката на доц. Ковачева са жалби и запитвания от ученици, родители, учители и директори, в които изразяват притеснение и несъгласие с начина, по който от тази година, при балообразуването ще се вземат оценки от долен курс, т.е. VIII, IX и X, а не от горен - XI и XII клас.
Родители споделят, че не са наясно кои оценки в крайна сметка ще бъдат балообразуващи за учениците, които може да решат да кандидатстват във ВУЗ с предмет от общообразователната подготовка, който не се изучава във втори гимназиален етап и съответно не фигурира в дипломата за завършено средно образование, отбелязва омбудсма
Омбудсманът алармира, че много от учениците ще бъдат поставени в неравностойно положение, защото нямат срочни и годишни оценки за VIII клас по общообразователните предмети. Тъй като планът за обучение в различните училища е различен, една част от тези ученици не са изучавали общообразователни предмети като химия, биология, история в VIII клас, например учениците от паралелки с интензивно изучаване на чужд език.
Според гражданите следва да бъдат предприети мерки и по отношение на децата в XI и XII клас, на които им предстои кандидатстване във ВУЗ с нови правила за балообразуване, уточнява омбудсманът.
Гражданите намират, че са необходими промени в нормативната уредба, свързани с балообразуването при кандидатстване във висши учебни заведения, които да действат занапред и да се отнасят за учениците, които през учебната 2021/2022 г. ще бъдат в VIII клас.

Подобни статии