Омбудсманът се противопостави на исканото увеличение на тока

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране, в която категорично се противопостави на исканията на трите електроразпределителни дружества за повишаване цената на електроенергията през новия регулаторен - период до юни следващата година.

Ковачева настоява пред Комисията за прозрачност, обективност и безпристрастност при вземане на предстоящото решение за утвърждаването на цените, информират от институцията.

Омбудсманът поиска да се осигури баланс между интересите на енергийните предприятия и гаранции за защита на гражданите - клиенти на дружествата, включително чрез изготвянето на безпристрастен и обективен анализ за изпълнението на показателите за качество.

Обезпокоително на фона на утежнената епидемична обстановка, която доведе граждани и бизнеса до големи финансови затруднения, е исканото увеличение от ЧЕЗ на 44 на сто на нощната тарифа, както и средното увеличение на Енерго-Про - 1,6 процента, и на ЕВН - процента , посочва общественият защитник.

Диана Ковачева напомня, че през 2020 г. оплакванията в институцията на омбудсмана, свързани с некачествени електроснабдителни услуги, са нараснали значително. Основните оплаквания на гражданите са за честите прекъсвания, ниското захранващо напрежение, авариите по електроразпределителната мрежа и др.

Подобни статии