Онлайн анкета пита родителите как искат да учат децата им

Онлайн анкета проучва нагласата на родителите относно начина, който предпочитат да протича учебният процес в училищата на децата им с оглед на усложнената епидемологична обстановка в страната. Проучването, което е дело на на Институтът за изследвания в образованието и Асоциация Родители.

Всеки, който попълни анкетата, може да посочи дали предпочита обучението да е присъствено или онлайн за всички, дали само част от учениците да преминат онлайн или пък да се въведе смесена форма (комбинираща присъствено и онлайн обучение по определена схема). Посочват се и за колко време според тях е подходящо да се мине към дистанционни уроци.
Родителите могат да споделят какви биха били основните предизвикателства при провеждането на онлайн обучение за детето или децата им. Прави се и проучване на мотивацията на хлапетата да учат, като има възможност да се дадат отговори за до 3 деца.
Анкетата е изцяло анонимна и отнема не повече от 10 минути. Родителите обаче трябва да посочат своя пол, възраст, образование, говорим език в семейството, дали столицата, голям или малък град. В кой клас и какво училище посещава детето им. Имат възможност да дадат отговор и за повече деца.
Данните от изследването ще бъдат внесени официално в МОН за подпомагане на процеса на вземане на решения с отчитане на гледните точки на всички заинтересовани страни.

Подобни статии